Research & Automatisering

Hoe verandert de researchpraktijk in het gedigitaliseerde werkveld en welke rol spelen algoritmes en AI in het proces? 

Belevenisjournalistiek

Welke nieuwe vormen van digitale storytelling ontstaan er, welke uitdagingen leveren die op voor de journalist en hoe beleeft de consument ze? 

Nieuwsconsumptie

Hoe gaan journalisten en consumenten om met verschillende vormen van nieuws en wat is het effect ervan op de geïnformeerde samenleving? 

Innovatie in onderwijs

Hoe kunnen onderwijs en een leven lang leren in de journalistiek vorm krijgen in een telkens veranderende wereld? 

Lokale journalistiek

Hoe kunnen onderwijs en een leven lang leren in de journalistiek vorm krijgen in een telkens veranderende wereld?