Verandering binnen het lectoraat: meer designgericht ontwerpen en ontwerpgericht onderzoeken

In het oude jaar schreef Yael de Haan in haar blog over het nieuwe onderzoeksprogramma Lectoraat Journalistiek in Digitale Transitie. Hierin nam zij u mee in het veranderende gedachtengoed van het lectoraat. Niet alleen de focus van het lectoraat verandert, maar ook de weg er naar toe en hoe die weg wordt genomen is niet meer gelijk aan tien jaar geleden.

 

Golden Circle

Deze veranderende aanpak is te lezen in deze blog, waarin ik schrijf waarom ik Design Thinking gebruik. Hierin leest u over de sessies die we met het lectoraat hebben gehouden over de visie van het lectoraat. Dit proces zijn we aangevlogen middels de Golden Circle van Sinek. Voor degene die hem niet kennen: Simon Sinek is een Brits-Amerikaanse auteur/spreker. Hij heeft de Golden Circle theorie bedacht. In zijn TED presentatie legt hij aan de hand van Apple zijn theorie uit.

 

Met elkaar zijn we gaan kijken naar onze Why. Maar ook de How is van belang, hoe komen we bij ons doel en wat leveren we dan op? Bij meerdere onderzoeksprojecten van Jlab worden er niet alleen wetenschappelijke methoden gebruikt, maar wordt dit gecombineerd met een meer ontwerpgerichte aanpak. Waar Nuse (Beter gebruik maken van audiovisueel beeldmateriaal) als mooi voorbeeld van een start-up vanuit het lectoraat als eerste begon met een design gerichte aanpak, zijn de meer wetenschappelijke projecten nu ook ‘besmet’ met deze creatieve oplossingsgerichte aanpak. Deze benadering wordt ook wel Human-centered design genoemd; een praktische en creatieve benadering om tot innovatie oplossingen te komen.

Gecombineerde onderzoeksaanpak

Een voorbeeld van een project waar we momenteel aan werken met deze gecombineerde aanpak is het wetenschappelijk onderzoek naar Immersive Journalism waar tegelijkertijd het Design Thinking proces naast loopt. Met deze innovatiemethode onderzoeken we vragen rondom immersieve producties in de praktijk. Door Design Thinking toe te passen kregen we beter inzicht in wat de gebruiker of klant (onze praktijk) wil. Samen met de praktijk willen we via deze methode komen tot een concept waarbij de praktijk wordt geholpen met het maken van goede keuzes als het gaat om immersieve producties. In meerdere blogs heb ik beschreven hoe we dit proces samen met de praktijkpartners aanpakken.

Maar ook het project Journalistieke grenzen verkennen richt zich niet enkel op wetenschappelijk onderzoek. Een van de uitkomsten (What) van het onderzoek zal een toolkit worden voor alumni van de opleiding Journalistiek. Om hier toe te komen zijn twee design sessies geweest, één met alumni en één met experts. In beide sessies stond de design gerichte aanpak centraal. Zo werd bij de alumni sessie gebruik gemaakt van onder andere de Magic Button. Waarbij de vraag werd gesteld: je bent net afgestudeerd als journalist en je mag eenmaal op deze magische button drukken, wat doet deze button dan voor jou? Teken dit. Uiteindelijk heeft deze aanpak geleid tot heel concrete oplossingen voor abstracte problemen zoals onzekerheid en keuzestress.

Alumni sessie

Bij de expert sessie werd gebruik gemaakt van het andersom denken. Mensen zijn geneigd vooral in (eigen) oplossingen te denken, in plaats van eerst eens goed naar de vraag te kijken. In deze sessie werden de experts gevraagd zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem van de alumni op de achterkant van post its te schrijven. Vervolgens werd gevraagd om op de andere kant van de post it het probleem te beschrijven waar de oplossing antwoord op geeft. Stap drie was het clusteren van deze problemen, om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan welke problemen daadwerkelijk aan de vraag ten grondslag liggen. Vervolgens is gedurende een korte discussie besloten waar in eerste instantie, in de ogen van de experts, prioriteit aan moet worden gegeven.

Expert sessie
Tot slot

Terugkijken naar de Golden Circle, is de Why van Jlab de afgelopen jaar weer aanscherpt zoals te lezen valt in het nieuwe onderzoeksprogramma. Maar ook de How is onderhevig aan veranderingen. Meer ontwerpgericht onderzoek en human-centered design is terug te vinden in de methoden van onderzoek binnen het lectoraat. Dat levert uiteindelijk opbrengsten op die meer gericht zijn op en tot stand gekomen zijn met de praktijk (What).

MEER OVER

Over Journalismlab

Onderzoek in de context van de digitale wereld

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Deel dit artikel:

Lees meer

Thema's

Research &
automatisering

De veranderende researchpraktijk en de rol van AI

Belevenis-
journalistiek

Digitale storytelling en het effect op de consument

Nieuws-
consumptie

Verschillende vormen van nieuws en het effect ervan

Innovatie
in onderwijs

Journalistiekonderwijs in een veranderende wereld

Lokale
journalistiek

Ontwikkelingen op het gebied van lokale media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.