design thinking kleuren

Waarom ik Design Thinking gebruik in praktijkgericht onderzoek

Toen ik voor het eerst van Design Thinking hoorde, dacht ik dat het alleen te gebruiken was voor het ontwikkelen van zeer innovatieve, digitale producten. Dat je alleen als designer iets met het hele fenomeen kon. Nu twee jaar later gebruik ik, als niet-designer, het steeds vaker in mijn werk. In dit blog leg ik uit hoe.

Stanfords’ Design Thinking Model

Design Thinking

Laurens en ik gebruikten Design Thinking al een keer eerder voor een project van het lectoraat, genaamd Nuse. In deel 1 en deel 2 van de blogs Beter gebruik maken van audiovisueel archiefmateriaal lees je hoe we destijds Design Thinking inzetten voor het ontwikkelen van een tool om audiovisueel materiaal slimmer te kunnen raadplegen.

Afgelopen maand was het tijd om met de onderzoekers van Jlab zelf aan de slag te gaan. Zoals niet onopgemerkt is gebleven, heeft Piet Bakker het lectoraat verlaten. Een goed moment om eens na te denken welke richting we op gaan. Om te voorkomen dat we met Jlab teveel op de wetenschappelijke kant van onderzoek zouden leunen, vroeg Yael de Haan (waarnemend lector) mij om een dag te organiseren waarbij we de lopende onderzoeken van het lectoraat gebruiken als input, maar waar we werken naar een meer concreet product of dienst voor de praktijk.

Daar kwam Design Thinking om de hoek kijken, met veel post it’s, stiften, flapovers. Zal het de journalistiek onderzoekers lukken om de diepgang, discussie en realistische kant los te laten? En zich te laten gaan in de actie, creativiteit en kijkend vanuit de user?

Empathize

We starten de ochtend met het verkennen van het probleem en tekenen van een Persona; een archetypisch karakter dat wordt gebruikt om een groep mogelijke gebruikers te vertegenwoordigen. Ze delen gemeenschappelijke doelen, attitudes en gedrag ten aanzien van een bepaald product of een bepaalde service.


Persona Kris

Het tekenen van de persona’s zorgden ervoor dat het team kwam te spreken over de behoeften en wensen van de gebruikers, en niet zozeer over hun meningen hoe de gebruikers zich kunnen gedragen.

Om nog een vervolg slag te maken de user beter te leren kennen, heb ik de groep gevraagd de Empathy Map Canvas in te vullen. Ik wilde dat ze zich echt verplaatste in de wereld van de gebruiker, zodat ze in staat zijn om te begrijpen waarmee ze de gebruiker het beste van dienst kunnen zijn. Hiermee was de Empathize fase afgerond en gingen we door met het definiëren van de eisen en wensen van de gebruikers.

Define

Het definiëren van de eisen en wensen deed het team aan de hand van het schrijven van user stories.

Als…<wie>
Wil ik…<wat>
Zodat ik…<waarom>


Schrijven van user stories

Het hele team leest elkaars stories en mag hierbij vragen stellen ter verheldering, enkel vragen, geen opmerkingen! Vervolgens mag iedereen een stem uitbrengen op de user story die zij het best vindt, de user story met de meeste votes wordt gekozen om mee verder te werken. Hiermee sluiten we de Define fase af.

Ideate

Nu komt het spannende moment, het team mag zo veel mogelijk ideeën brainstormen, zoveel mogelijk oplossingen bedenken, gek genoeg bestaat niet. We starten de fase met de Brainwriting opdracht. Het idee hierachter is zoveel mogelijk ideeën genereren door het team te vragen deze op te schrijven. In een korte tijd van 2 minuten, schrijft iedereen op een eigen papier drie verschillende oplossingen, na deze 2 minuten worden de papieren naar rechts geschoven, en krijg je nogmaals 2 minuten om een vervolg te schrijven op de oplossing die je buurman heeft opschreven.


Brainwriting

Het resultaat is een berg van oplossingen voor het probleem, gezamenlijk vormgegeven door het team. Het idee met de meest potentie wordt gekozen om uit te werken.

Prototyping

Het idee werken we uit aan de hand van een Storyboard. Storyboard is een verhalend hulpmiddel dat is afgeleid uit de filmwereld. Het is een vorm van prototyping die elke stap van een activiteit, ervaring, interactie of gebeurtenis communiceert. Ik heb voor deze methode gekozen omdat je met storyboards een heel verhaal kan weergeven en feedback kan krijgen over specifieke fasen van een ervaring.

Uiteindelijk lag er een verhaallijn van een ervaring/oplossing die in het team werd gepresenteerd.


Storyboard van de oplossing voor Kris

Hoe nu verder

De resultaten van deze dag worden meegenomen in de verschillende praktijkgerichte onderzoeken die nu lopen. Zo is het idee ontstaan om tijdens een congres over journalistiek onderwijs in Braga, een workshop in Design Thinking stijl aan te bieden. Daarover later meer!

Auteurs