Deel 2: Beter gebruik maken van audiovisueel archiefmateriaal

Foto: Nuse

Ons vorige blog sloten we af met de belofte onze resultaten met jullie te delen, die belofte komen we natuurlijk graag na.

Een korte terugblik…

Nuse is samen met Beeld en Geluid en Spinque een project gestart om een prototype te ontwikkelen waarbij we journalisten helpen bij het vinden van gerelateerd audiovisueel archiefmateriaal n.a.v. actuele gebeurtenissen. Het project zijn we gestart aan de hand van een tweetal methodes; observaties/contextual interviews en de Design Thinking Workshop die we in ons vorig blog verder hebben uitgelegd.

Met de resultaten uit deze twee momenten zijn we aan de slag gegaan. We zijn begonnen om de observaties van de journalisten te visualiseren. Met deze visualisaties proberen we de kern weer te geven van de werkwijze van de journalisten en redacteurs. Hieronder vind je een voorbeeld van een visualisatie die we hebben gemaakt voor Beeld en Geluid.

Afbeelding Nuse

Tegelijkertijd zijn we aan de gang gegaan met de business goals. We hebben Beeld en Geluid het advies gegeven de business goals te prioriteren. Wat vind je als product owner nou het belangrijkste? Welk doel weegt voor dit project het zwaarst? En in vergelijking met de andere goals, hoeveel zwaarder? We hebben een rijtje van acht business goals opgesteld en aan Beeld en Geluid gevraagd of ze zich daarin herkennen en of ze deze goals willen prioriteren. Als tip geven we mee dit  aan de hand van de Alignment&Visionformule te doen. Je geeft ieder item 1-6 punten. In totaal zijn er over de 8 items 24 punten te verdelen. De items met de meeste punten hebben de hoogste (business) prioriteit.

Eisen, wensen, bottlenecks

Vervolgens zijn we met de resultaten uit het vooronderzoek tot een aantal eisen, wensen en bottlenecks gekomen. We hebben deze ingedeeld volgens het kano-model.

Kano-model – Noriaki Kano

Must Be: hieronder vallen de eisen. Dit zijn de basics, de must haves van een product. Een voorbeeld bij ons project is snel juiste en relevante fragmenten vinden.

Performance: dit zijn de wensen. Het zijn factoren die het product positief of negatief kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is transparantie bij de totstandkoming van het resultaat.

Attractive: als laatste hebben we de bottlenecks benoemd. Los je die niet alleen op, maar verras je daarnaast de gebruiker ook, dan blijven mensen het product gebruiken. In ons project is dat bijvoorbeeld het vinden van een relevante uitspraak in uitzending, item of fragment.

Experience principles

Om aan de hand van deze eisen, wensen en bottlenecks de ultieme vindervaring te ontwerpen, heeft Nuse een aantal experience principles opgesteld. Deze principes beschrijven de ervaring d.m.v. de kernwaarden van het product (zorgt ook onderscheidend vermogen). Het kunnen visueel georiënteerde doelstellingen zijn die de persoonlijkheid van het product beschrijven.

Een aantal principes voor de ervaring die we willen ontwikkelen zijn:

  • I’m in charge
  • Doe follow-up suggesties
  • Wees transparant over totstandkoming resultaat
Concepten & mockups

Dit alles, de observaties, de visualisaties, de experience principles, de eisen, wensen en bottlenecks, heeft geleid tot een uitwerking van twee concepten die vervolgens zijn uitgewerkt in twee mock ups.

Voorbeeld concept: the web is my query

Voorbeeld Mockup 1: The Web is my query

Conclusie

We helpen journalisten bij het vinden van gerelateerd archiefmateriaal n.a.v. actuele gebeurtenissen. Onze toepassing doet suggesties voor audiovisuele fragmenten, op basis van eerder verkregen resultaat. De journalist start met resultaat: a) uit eigen, eerdere zoektochten, of b) met gepubliceerd werk van anderen. De resultaten vullen gaten:

1) De knowledge gap van de journalist:
wat weet ik al of moet ik nog weten?
2) De explainer gap:
wat werkt verdiepend en verbredend voor publiek?
3) De usual suspect gap:
hoe exclusief, nieuw, origineel is dit item vanuit mijn invalshoek en context?

 

Hoe nu verder?

We bouwen een werkend prototype met live-database koppelingen en echt werkend materiaal uit de Beeld en Geluid-archieven, om die vervolgens weer te testen en te valideren met journalisten en redacteuren. Val jij in de beoogde gebruikersgroep en wil je helpen testen? Mail dan naar anne.nienhuis@hu.nl

Auteurs