Een magische knop voor startende journalisten

‘Je bent net afgestudeerd als journalist en je mag eenmaal op een magische button drukken, wat doet deze button dan voor jou?’ Deze vraag werd gesteld aan een groep recente alumni tijdens een input sessie voor een online alumni ‘starterskit’. Deze toolkit moet startende journalisten straks gaan ondersteunen bij de transitie van student naar freelance professional.

Dynamische tools in snel veranderende tijden

Deze extra ondersteuning is niet overbodig in een werkveld waar de kans op een vaste baan zeer klein is. Bestaande handboeken en lesmateriaal gericht op alumni verouderen daarnaast snel in een constant veranderend medialandschap. Er is dus behoefte aan een dynamische tool die mee kan ontwikkelen met de snelle veranderingen. In het kader van het interdisciplinair onderzoeksproject; ‘Exploring Journalism’s Limits: Enacting and theorising the boundaries of the journalistic field’, werkt het lectoraat samen met o.a. praktijkpartner VersPers aan zo’n dynamische tool die kan voorzien in de behoeften van recente alumni.

Deze tool moet uiteraard zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van startende journalisten. Met welke uitdagingen worden zij geconfronteerd na het afronden van hun opleiding? We zochten het uit aan de hand van meerdere input sessies. Eentje met de docenten en onderzoekers van het lectoraat. En eentje met een groep van tien recente alumni van de School voor Journalistiek zelf. Ook keken we naar de oplossingen die de alumni al toepassen. En de kansen die ze zelf zien in het hedendaagse journalistieke werkveld.

Design Thinking en visualisatie als strategie

Voor de ontwikkeling van de alumni toolkit gebruiken we design thinking strategieën. Zo kregen de docenten en onderzoekers van het lectoraat een zogenaamde andersom denken oefening voorgeschoteld. Daarin werden zij uitgedaagd om te onderzoeken welke aannames ten grondslag liggen aan de adviezen die ze geven aan hun studenten. De recente alumni kregen op hun beurt de magic button en een journeymap oefening. Zij werden hierbij uitgedaagd om op meerdere levels concrete inzichten te verschaffen rondom kansen, uitdagingen en barrières die zij ervaren in hun traject naar professionalisering.

magic button van alumni

De output van beide sessies werd gecodeerd, gecategoriseerd en gevisualiseerd. Dit leidde tot visuele thematische probleem/oplossing kaarten. Deze kaarten zijn vervolgens geanalyseerd om te zien hoe de thematiek die veel wordt genoemd door de alumni zich verhoudt tot de output van het lectoraat. Uit deze analyse blijkt dat de uitdagingen die het lectoraat ziet voor startende journalisten veelal overeenkomen met de uitdagingen die de alumni zelf zien. Daarentegen liggen de zwaartepunten wel op verschillende thema’s. Zo blijkt gebrek aan zichtbaarheid een minder grote rol te spelen bij de groep alumni dan gedacht door het lectoraat. Het thema stress en werkdruk werdt zelfs alleen maar genoemd door de groep alumni.

Thematische kaarten lectoraat en alumni samengevoegd

Geen magische oplossing

Helaas blijkt er niet zoiets te bestaan als een magische knop die je één keer van je netwerk angst, administratie vragen en gebrek aan ervaring afhelpt. We zien wel dat oplossingen uit een bepaalde thematische hoek kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen uit andere hoeken. Zo kan het volgen van de juiste cursus je helpen bij het specialiseren en het opdoen van de juiste skills. Maar ook bijdragen aan je ervaring, het verbreden van je netwerk en het afnemen van de onderliggende onzekerheid.

Door de de strategieën die de alumni momenteel toepassen om barrières te overbruggen als leidend te nemen voor de inhoud van de toolkit – En de adviezen van het lectoraat hieraan toe te voegen – ligt er nu een eerste schematische versie van de toolkit die inhoudelijk zo veel mogelijk aansluit bij de behoeftes en vragen van recente alumni.

Harde én zachte skills

Het doel van de toolkit wordt om startende journalisten via harde én zachte skills te ondersteunen. Door bijvoorbeeld te verwijzen naar actuele en relevante cursussen. Maar ook door te voorzien in tips over hoe je kiest voor een cursus die goed bij je past.

De aankomende weken zullen in het teken staan van het ontwerp van de toolkit. In samenwerking met Joost Waardenburg, docent Communication & Multimedia Design (CMD) gaan we aan de hand van verschillende sessies bepalen in welke vorm we de toolkit het best kunnen aanbieden. Ook dit proces zullen we aan de hand van design thinking methoden gaan doen. Meer daarover in aankomende blogs.

MEER OVER

Over Journalismlab

Onderzoek in de context van de digitale wereld

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Deel dit artikel:

Lees meer

Thema's

Research &
automatisering

De veranderende researchpraktijk en de rol van AI

Belevenis-
journalistiek

Digitale storytelling en het effect op de consument

Nieuws-
consumptie

Verschillende vormen van nieuws en het effect ervan

Innovatie
in onderwijs

Journalistiekonderwijs in een veranderende wereld

Lokale
journalistiek

Ontwikkelingen op het gebied van lokale media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.