Met Design Thinking van wetenschappelijke bevindingen naar producten voor de praktijk

Zoals Yael in het vorige blog van J-Lab al schreef, is Design Thinking niet meer weg te denken in onze organisatie. Niet alleen studenten journalistiek en wijzelf als lectoraat gebruiken deze methode, afgelopen week hebben we Design Thinking ook ingezet tijdens de meeting met onze partners van het project Immersive Journalism.

We zijn ondertussen al goed op weg met het project. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie is er een conceptueel model geconstrueerd voor immersieve journalistiek (zie o.a. deze blog van Yael). Momenteel worden er tweehonderd immersieve journalistieke verhalen uit verschillende landen geanalyseerd. De resultaten hiervan zullen in november op het congres van ECREA in Lugano worden gepresenteerd.

Maar wij willen deze resultaten niet alleen in wetenschappelijke kringen delen. We hebben juist een heel sterk consortium samengesteld om te zorgen dat ook de praktijk er baat bij heeft. Onze vraag was dan ook: Hoe zorgen we dat de resultaten die we uit het eerste deel van ons onderzoek halen ook van meerwaarde zijn voor de praktijk? Om te achterhalen waarmee we de mediaorganisaties het beste kunnen helpen, hebben we gebruik gemaakt van de Design Thinking methode. In de eerste sessie zijn we aan de gang gegaan met de Empathize, Define en Ideate fase. Dit deden we met in het achterhoofd de eerste, voorlopige, opvallende bevindingen van de analyses:

  • De meest gebruikte immersieve technologie is 360-video; dat is toegankelijk, gebruiksvriendelijk en goedkoop
  • Niet alleen beeld, maar ook audio speelt een belangrijke rol in het gevoel van presence van de gebruiker
  • De meeste immersieve producties hebben nauwelijks interactiemogelijkheden
  • Er is doorgaans weinig agency voor de gebruiker; hij speelt geen rol in het verhaal en heeft weinig tot geen invloed op de verhaallijn
  • Het betreft vaak onderwerpen die het publiek niet dagelijks meemaakt, hoewel daarin cultuurverschillen bestaan
  • De huidige producties hebben al met al meestal een laag level van immersiviteit

 

Empathize – het interview

Ik heb onze eigen onderzoekers Yael, Nele en Kiki aan het werk gezet met Cyril (KRO-NCRV), Liesbeth (NTR), José (NOS), Maarten (Beeld en Geluid) en Geert Jan (VPRO). Om meer zicht te krijgen op de motivaties, behoeften en onderliggende gedachten van onze doelgroep, was de eerste opdracht om elkaar te interviewen. De interviewer stelde de volgende vraag:

“Welke aanpassing, oplossing, product of dienst heeft er in de afgelopen 5 jaar voor gezorgd dat je werk leuker, beter of efficiënter werd?”

De interviewer mocht vervolgens enkel vragen stellen die dieper ingingen op het initiële antwoord van de ander. Het gebruik van The Five Why’s was hier essentieel. Met deze methode kom je tot de kern van de motivaties en gedachten van de ander. Tijdens het interview schreef de interviewer zoveel mogelijk kernwoorden/zinnen op post-its. Nadat iedereen een keer geïnterviewd was, werden de papiertjes op een grote flap gehangen en werd gekeken of er overeenkomsten waren. Die waren er. Zo heeft een aantal tools voor meer gemak gezorgd op verschillende redacties, en wordt efficiënter en innovatiever gewerkt dankzij methoden als Google sprint of Scrummen.

Empathize – de rennende brainstorm

Toen we de eerste motivaties en behoeften van de doelgroep in beeld hadden, was een volgende stap de Rennende Brainstorm. De groep ging in een kring staan en kreeg de opdracht om één voor één een aspect te benoemen waar een mogelijke oplossing in hun werk voor zou gaan zorgen. Voorbeeldzinnen waren hierbij:

“De oplossing geeft mij inzicht in….”

“De oplossing zorgt voor…”

“De oplossing helpt mij bij….”

Dit ging vlot achter elkaar. Wanneer iemand niet meer op een antwoord kon komen, rende hij of zij een rondje om de groep. Eenmaal op dreef ontstond een lijst met mogelijke output waarvan de praktijk profijt zou hebben, zoals:

  • Vijf manieren hoe je audio kunt inzetten
  • Een template dat je helpt bepalen hoe immersief je productie kan en moet zijn
  • Informatie over de ideale teamsamenstelling bij een immersieve productie
  • Informatie over het benodigde budget
  • Snel een mock-up kunnen maken
  • Tools voor of informatie over het meten van succes van immersieve producties

 

Deze twee onderdelen gaven ons genoeg inzicht in de onderliggende behoeften van de doelgroep, de mediaorganisaties. Op naar de volgende stap.

Define

Design Thinking is een proces van divergeren en convergeren. Waar je in de Empathize fase zoveel mogelijk ophaalt, zorg je in de Define fase dat je met die informatie tot een concreet probleem komt dat je gaat oplossen. Het probleem wordt vanuit de gebruiker geformuleerd. Dit heeft de groep in duo’s gedaan aan de hand van een user story, waarbij ze eerst meerdere stories mochten opschrijven om vervolgens met een rode stift drie favorieten aan te merken. De user stories met de meeste stippen werden meegenomen naar de Ideate fase.

Voorbeeld user stories

Als …maker….

Wil ik ….weten hoe je audio kan inzetten….

Zodat ….er een immersieve beleving bij het publiek komt….

Als…. redacteur

Wil ik …. mijn onderwerp kunnen toetsen…..

Zodat ik … niet onnodig immersieve vormen gebruik….

Ideate

We eindigden de sessie met het bedenken van zoveel mogelijk oplossingen voor de problemen die werden geschetst bij de user stories (divergeren). Wederom werden er post-its gebruikt, waarop iedereen zelf alle oplossingen die ze konden bedenken mocht schrijven. Daarbij moesten de deelnemers alle informatie meenemen die tijdens de voorgaande stappen verzameld was. Ook werd er continu gewezen op de eerste resultaten van de inhoudsanalyse.

 

Hoe nu verder?

De eerste sessie om theorie in praktijk te brengen, was een groot succes! De dynamiek die ontstond met onderzoekers en onze partners uit het werkveld zorgde voor een productieve ochtend en heel veel plezier. Ik kijk er naar uit om de sessie over een aantal weken te vervolgen en aan de slag te gaan met de prototypes. Uiteraard zal ik over die dag weer een blog schrijven om jullie op de hoogte te houden.

Auteurs