Studenten werken aan oplossingen voor de journalistiek

‘Design thinking is een rage’, kopte de Volkskrant in een artikel van 5 juli jl. Wie van een afstand mensen met deze methode aan het werk ziet, ziet vooral veel gekleurde post-its, vellen papier op de muren geplakt met kreten en tekeningen en mensen met elkaar in gesprek, terwijl ze van alles doodlen.

Banken, gemeenten en consultancy bureaus maken gebruik van deze methoden om meer inzicht te krijgen in de behoefte van hun doelgroep, om zo tot innovatieve oplossingen te komen die voorzien in een specifieke behoefte. Ook J-lab maakt gebruikt van deze methode voor het vormgeven van onderzoeksvragen voor praktijkgericht onderzoek.  Maar grote bedrijven zoals IKEA, Google, Microsoft en Tesla ging hun voor. Design Thinking is eigenlijk niet zo nieuw maar is al in de jaren ’80 is geïnitieerd door Stanford University en werd veel gebruikt in Silicon Valley.

Journalistiek en design-thinking?

In een tijd waar veel journalistieke organisaties naarstig op zoek zijn naar hoe ze hun doelgroep zo effectief mogelijk kunnen bereiken en bedienen, is het niet gek dat de design thinking methode ook binnen journalistieke organisaties zijn intrede heeft gedaan.

Of dat nou het Design Thinking model is of het double diamond model, UX design, of Google Design Sprint. Ze faciliteren allemaal het proces van inleven in een doelgroep om op zoek te gaan naar oplossingen voor een specifieke behoefte of probleem van de doelgroep.

En het tempo ligt hoog. Geen stroperige vergaderingen, maar actiegericht bij elkaar komen, in een korte tijdsperiode.

Opleiding Journalistiek en Communication & Media Design werken samen

Ook op de school voor journalistiek zien we de meerwaarde van deze methode. Sinds de start van het nieuwe curriculum in 2016 neemt innovatief en ondernemend denken een centrale plek in het curriculum.

De methode van design thinking hebben we ook omarmd om studenten te leren doelgroepgericht een probleem te analyseren en gezamenlijk tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen. Ons voordeel is dat we binnen het Instituut voor Media veel samenwerken met de opleiding Communication & Media Design (CMD). Juist door meer kruisbestuiving tussen de opleiding journalistiek en CMD kunnen we meer van elkaar leren, methodieken overnemen en gebruik maken van docenten met specifieke expertise.

Studenten werken voor journalistieke opdrachtgevers

Deze week zijn studenten journalistiek in de bovenbouw gestart met de cursus Innovaties ontwerpen en Creëren. Onder begeleiding van docenten journalistiek en design hebben journalistieke opdrachtgevers een probleem of vraag bij de studenten neergelegd.

De vraagstukken komen van verschillende media. Van tijdschriften (Quest en Playboy) tot radio (Podium Witteman), omroepen (AT5, KRO-NCRV en VPRO) en online platforms (Cultureel Persbureau). En de vraagstukken zijn net zo divers: van hoe een nieuwe doelgroep te bereiken, de merkbeleving vergroten tot het experimenteren met nieuwe technologieën, zoals conversational interfaces.

De cursus volgt de principes van design thinking. Van een eerste briefing met korte design sprints tot het pitchen van persona’s en een design statement waarna er aan prototypes wordt gewerkt.

En de studenten? Een student is boos en vraagt zich af waarom dit bij een opleiding journalistiek wordt gegeven. Maar de meesten zijn enthousiast om voor een opdrachtgever te werken met de hoop dat hun oplossing wellicht wordt uitgevoerd.

Auteurs