Werken met studenten werkt inspirerend voor designers

“Inspirerend en leuk om studenten te begeleiden”. Zo ervoer Arent Benthem van In6oseconds de afgelopen periode. Vandaag presenteerden studenten van de minor Editorial Media Design (EMD) hun infographics die ze onder begeleiding van ervaren designers hebben geproduceerd. Zeven organisaties hebben in september een opdracht uitgezet waar de studenten mee aan de slag moesten gaan.

Imke Pas, van Ymke’s Infographics, begeleidde studenten nu voor de tweede keer en ook zij is positief over de samenwerking met de studenten. Ook al zegt ze dat ze er zelf niet direct iets aan heeft . “Nee, ze doen niet mijn werk, maar indirect heb ik er wel wat aan. Ik krijg inspiratie van de studenten en ik leer nieuwe designers kennen”.

Sommige designers hebben wel geworsteld, maar dat lag niet altijd aan de student als wel aan het type opdracht. Vooral opdrachten met veel data-analyse bleken lastig. Zo liet John Verhoeven van Inspiring Data studenten aan de slag gaan met voetbaldata. En dat bleek geen makkelijke opdracht. Voordat de studenten aan de slag konden met de eerste schetsen, moest er veel (en soms onduidelijke) data geanalyseerd worden. John Verhoeven zegt hierover: “Achteraf was dit wel een hele moeilijke klus voor studenten met zo veel moeilijke data”.

De type opdrachten verschilden dan ook van elkaar. Waar sommige studenten voetbaldata of de gegevens van OV-chip moesten analyseren, kregen andere studenten de analyse van data al aangeleverd. En waar de data al vast lag, was de vraag van de opdrachtgever veelal ook concreet. Zo wilde Independer.nl een goede visualisatie voor hun persberichten, gericht op het overstappen naar een andere zorgverzekering, met de hoop dat de media het zoude oppakken. En dat is de studenten ook  gelukt.

Andere opdrachtgevers hadden geen duidelijke opdracht en lieten de studenten zwemmen in de materie. En zo leren studenten ook heel veel. Bureau Mulder Natuurlijk heeft de samenwerking met studenten als heel prettig ervaren, “maar of ik er zelf iets mee ga doen? Nou dan had ik misschien een concretere vraag aan de studenten moeten voorleggen. Dat is ook weer een leermoment voor mij.”

Auteurs