award2020

Nominatie RAAK award 2020 voor Immersieve Journalistiek!

Ons onderzoeksproject Immersieve Journalistiek en het Betrokken Publiek is genomineerd voor de RAAK award 2020. Elk jaar reikt Nationaal Regieorgaan SIA een prijs uit van 10.000 euro aan het beste praktijkgericht onderzoek binnen het HBO. Op deze manier wil SIA het praktijkgericht onderzoek een podium geven en de kwaliteit verhogen.

De jury maakt haar keuze door onder andere te kijken naar de relevantie van het onderzoek voor het onderwijs en de praktijk. Daarnaast wordt er gekeken naar de doorwerking van het onderzoek richting onderwijs, praktijk en onderzoek. Als laatste punt zijn ze geïnteresseerd in hoe innovatief het onderzoek is. Vorige week hebben we samen met een van onze partners (NOS) een pitch gehouden voor de jury. Op basis van de pitches en een gesprek met de jury worden de winnaars bepaald. De prijsuitreiking is op het SIA-congres op 19 november 2020.

Naast de juryprijzen wordt ook de publiekprijs uitgereikt. De deelnemers aan het SIA-congres kunnen stemmen op het onderzoeksproject dat zij het beste vinden. De maanden voorafgaand aan het congres kan iedereen, dus ook jullie, online stemmen. Studentreporters volgen de projecten en doen daar verslag van.

Hieronder volgt wat we onder andere al met ons onderzoek hebben bereikt.

De wetenschap

Dit onderzoek heeft impact gehad op het wetenschappelijke debat over journalistiek in digitale transitie. De onderzoekers werden 6 keer uitgenodigd (op basis van geaccepteerde abstracts) om de resultaten van het onderzoek te presenteren op internationaal wetenschappelijke congressen. Er zijn drie wetenschappelijke artikelen geschreven, waarvan 2 ingediend en 1 gepubliceerd in een ISI-ranked journal en de lector is gevraagd een bijdrage te leveren aan een internationaal wetenschappelijk boek met een aantal prominente wetenschappers.

De praktijk

Echter, deze publicaties zijn minder geschikt voor de journalistieke praktijk. Om deze reden hebben we 32 artikelen en twee longreads gepubliceerd hier op onze jlab site. Er zijn twee coververhalen in vakmedia gepubliceerd en we zijn uitgenodigd om presentaties te geven tijdens diverse praktijkbijeenkomsten en op redacties om journalisten meer inzicht te geven in deze nieuwe vorm van storytelling. Ook hebben we een tool ontwikkeld om journalisten te helpen welke vorm van immersieve journalistiek in te zetten. Welke technologie geschikt is voor de gekozen doelgroep, welke mate van interactie je inzet en de rol die de gebruiker speelt in het verhaal is sterk afhankelijk van het beoogde doel, het beschikbare budget en de interdisciplinariteit van het team.

Tenslotte hebben we samen met onze partners Beeld en Geluid, NOS, VPRO, KRO-NCRV en NTR gewerkt aan een interactieve website, waarop de resultaten van het onderzoek worden vertaald naar begrijpelijke taal. In het blog Twee jaar onderzoek naar immersieve journalistiek afgerond met interactieve website gaat Nele Goutier verder in op de ontwikkelde website.

Het onderwijs

Dit onderzoek heeft op meerdere vlakken doorwerking gekregen in het onderwijs. Immersieve journalistiek vraagt niet alleen om journalistieke vaardigheden, maar juist ook om ontwerpvaardigheden. De opleidingen journalistiek en CMD (Communication & Media Design) behoren tot één instituut op Hogeschool Utrecht. De ontwikkelingen in beide beroepspraktijken vragen om meer samenwerking en cross-overs tussen de disciplines. Hoewel de intenties er zijn, zijn er tot nu weinig modules in samenwerking ontwikkeld. We hebben een co-creatiebootcamp ontwikkeld en gehouden met als doel een concept voor een immersieve productie te ontwerpen voor een van de vier publieke omroepen (NOS, NTR, VPRO, KRO-NCRV). We hebben de cross-overs op verschillende niveaus bereikt. De teams bestonden uit studenten en docenten van zowel de opleidingen journalistiek als CMD. Op deze manier wilden we niet alleen interdisciplinair werken maar ook gevarieerde teams samenstellen die de creativiteit kunnen prikkelen. Tot slot, werden de teams begeleid door journalist/conceptontwikkelaars van de omroepen. De resultaten werden gepitcht voor de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) Innovatie afdeling.

Deze bootcamp is goed ontvangen en heeft veel inzichten gegeven in het werken in interdisciplinaire teams. Met behulp van de Top-up worden deze inzichten samen met de resultaten van het onderzoek uitgewerkt in een adaptieve, interdisciplinaire module. De basis, immersieve verhalen maken, blijft constant, maar de gebruikte technologieën worden jaarlijks aangepast aan de de inzichten van het lectoraat en de praktijk.

Tot slot, heeft de lector een masterclass ontwikkeld en gegeven voor beginnende onderzoeksjournalisten. Dit is gefaciliteerd door media innovatieplatform Media Perspectives.

 

Auteurs