JournalismLab presenteert vier onderzoeken op Future of Journalism Conference

De zevende Future of Journalism (FOJ) conferentie komt eraan. Op 12 en 13 september verzamelen journalism researchers in Cardiff om hun onderzoeken te presenteren. Dit jaar is het thema “Innovations, Transitions and Transformations.” JournalismLab presenteert hier vier onderzoeken.

De digitale transitie van de samenleving zorgt voor fundamentele veranderingen in media. De journalistiek komt hiermee voor nieuwe uitdagingen te staan. Tijdens FOJ worden verschillende vraagstukken die hieraan raken besproken, zoals: Hoe veranderen definities van journalistiek in een evoluerend nieuwsecosysteem? Wat is de toekomst voor de hedendaagse journalist in een omgeving van kunstmatige intelligentie, big data en algoritmes? Veranderen de journalistieke normen voor kwaliteit? En, hoe moeten journalism studies conceptueel en methodologisch op deze verschuivingen reageren? JournalismLab presenteert de volgende onderzoeken binnen deze thema’s:

 

Kiki de Bruin, Yael de Haan en Nele Goutier
Immersive Journalism and the Engaged Audience? A multi- method study on immersive journalism and its effect on the audience.

Mediaorganisaties zoeken naar innovatieve manieren om het publiek te bereiken en te betrekken. Met immersieve journalistiek, zoals Virtual Reality-producties, laten mediaorganisaties de nieuwsconsument deelnemen aan een verhaal. Het idee achter deze producties is dat het publiek een first-person ervaring ondergaat en hierdoor meer betrokken wordt bij het verhaal. Dit zou zorgen voor meer empathie voor en begrip van het verhaal dat verteld wordt. Wat voor type verhalen zijn dit en welke eigenschappen hebben ze? Hoe wordt immersie toegepast? En, leidt dit door meer empathie en begrip? Met een multi-method studie verkrijgen we een beter begrip van wat immersieve journalistiek omvat en wat voor effect het heeft op het publiek. De verkregen inzichten presenteert Kiki de Bruin op FOJ, 12 september om 11.00u.

 

Els Diekerhof
Immediate reliable? Changing information gathering practices in high-speed newsrooms.

De betrouwbaarheid van de journalistiek staat ter discussie in tijden van nepnieuws en misinformatie. Deze discussie raakt de kern van de bestaansreden van de journalistiek en brengt spanningen tussen betrouwbaarheid en onmiddellijkheid aan het licht. In zowel de academische als de vakliteratuur wordt algemeen aangenomen dat betrouwbaarheid in de journalistiek afneemt. Vooral in onlinejournalistiek, waar ‘not-wrong-for-long’ de standaard lijkt tijdens het verzamelen van informatie. Er is echter weinig empirisch bewijs dat deze bewering ondersteunt. Deze studie onderzoekt hoe onmiddellijkheid in relatie staat tot betrouwbaarheid in de veranderende werkwijzen van journalisten. De focus van de studie ligt op het verzamelen van informatie op redacties met een hoge mate van onmiddellijkheid. Inzichten over de veranderde werkwijze van journalisten en betrouwbaarheid in relatie tot onmiddellijkheid presenteert Els Diekerhof op FOJ, 12 september om 13.30u.

 

Sebastiaan van der Lubben
The who, what, where, when, why and how of liveblogs. Communicative purpose of an immediate format.

Liveblogs zijn een populair format voor zowel journalisten, publiek en academici. Dat is begrijpelijk: het biedt journalistiek de mogelijkheid om het publiek onmiddellijk te bereiken op verschillende platforms, het publiek houdt van de onmiddellijke aanwezigheid van berichtgeving en academici gebruiken liveblogs als focuspunt voor vraagstukken over geloofwaardigheid en onmiddellijkheid. Tot nu wordt dit enthousiasme van academici voor liveblogs alleen vertaald in analyses van journalistieke praktijken of analyses van de ontvangst door het publiek. Door liveblogs te benaderen als ‘genre’ biedt dit juist een geïntegreerde benadering voor de analyse van journalistieke praktijken en van de ontvangst door het publiek. De onderzoeksvragen in deze studie zijn: wat is het communicatieve doel van liveblogs en waar komt dit genre vandaan? Dit wordt onderzocht door middel van een retorische genreanalyse van drie verschillende Nederlandse liveblogs over rampspoed en aanslagen. Vervolgens worden de resultaten gecontroleerd met de makers en gebruikers van liveblogs. De uitkomst van deze analyse presenteert Sebastiaan van der Lubben op FOJ, 13 september om 11.30u

 

Renée van der Nat
Who are you designing for? Reconstructing interaction design for multimedia narratives in online journalism.

Interactieve multimediaproducties zijn booming in de media-industrie, met name in onlinejournalistiek. In deze producties, die verschillende media combineren met interactieve online-functies, kunnen gebruikers zelf door het verhaal navigeren. Interaction-design is een essentieel onderdeel van deze journalistieke verhalen en er zijn interdisciplinaire teams nodig – bestaande uit journalisten, ontwerpers en ontwikkelaars – om deze interactieve multimediaverhalen te ontwerpen. De combinatie van verschillende disciplines vereist een nieuwe benadering van journalistieke storytelling, waarin de co-creatie van interaction-design wordt meegenomen. Hoe worden deze verhalen geproduceerd? Hoe compromitteren de leden van deze teams hun eigen expertise? En hoe komen de user agency en interactie tot stand? Door middel van het bestuderen van het productieproces van drie Nederlandse interactieve multimediale verhalen is grondig inzicht verkregen in de mogelijkheden en uitdagingen van de productie van interactieve verhalen. Deze inzichten presenteert Renée van der Nat op FOJ, 13 september om 14.00u.

Auteurs