Dichtbij in sterfhuisconstructie

Bart Brouwers gaat weg bij Dichtbij. Hij was niet alleen hoofdredacteur, maar ook bedenker en inspirator van het grootste Nederlandse hyperlokale netwerk. (Disclosure: hij is ook een beetje mijn baas omdat ik “meeschrijf” op Dichtbij en hij is een goede vriend van me).

Kan Dichtbij zonder Brouwers?

Niemand is onmisbaar, maar het ontslag – tegen zijn zin “triest dat het prachtige Dichtbij-avontuur nu binnenkort voor mij ophoudt” – is een teken aan de wand. Het lijkt de aanzegging van de opheffing.

En met het einde van Dichtbij – of het marginaliseren – zou ook een eind komen aan het meest ambiteuze avontuur op het gebied van hyperlocal in Nederland.

En niet alleen in Nederland, ook Europees en mondiaal behoort Dichtbij tot de top. Zo’n operatie kan niet zonder iemand die zich er volledig voor inzet en alleen met die operatie bezig is. Met de nieuwe opzet wordt dichtbij.nl een soort van erbij.nl.

Brouwers houdt zich goed en suggereert dat er niks verandert, dat alles goed komt, maar de tekenen zijn anders.

Dichtbij gaat vallen onder “TMG Regionaal/Lokaal, onder leiding van Mike Ackermans. In deze opzet is geen plaats meer voor een aparte hoofdredacteur.” volgens Emerce.

Mike Ackermans is hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad, een krant waar de diepe haat tegen Dichtbij voelbaar is. Toen Dichtbij gelanceerd werd, antwoordde het Noordhollands Dagblad bijvoorbeeld met www.vandaag.nl – een sneue kopie die vooral bedoeld was om Dichtbij het leven zuur te maken (beide onderdeel van het TMG-concern – waar zoiets kennelijk okay gevonden wordt).

Dichtbij exploiteert in de gebieden waar het Noordhollands Dagblad verschijnt websites waar niets uit deze kranten overgenomen wordt; ze mogen alleen uit de huis-aan-huisbladen content gebruiken.

In alle gebieden wordt er vrolijk uit alle kranten geaggregeerd, maar bij het NHD hebben ze daar een stokje voor gestoken. En de mensen die deze krant leiden zouden Dichtbij moeten exploiteren? Daar wordt alleen gedroomd van opheffing omdat ze bang zijn dat Dichtbij lezers weghaalt bij de kranten.

 

Auteurs

10 comments

 • Wel een beetje een Badr-toontje Piet maar dat snap ik wel, alles voor de lezers. 🙂 Maar on topic: eens dat een gedurfd project als Dichtbij alleen kan slagen met een team dat er zijn ziel en zaligheid in legt. Met een roerganger die bruggen kan slaan en mensen meekrijgt. Iemand als Bart dus.

 • Wat mij verbaast is dat ze bij TMG het zo organiseren. Er is bij NHD echt geen betrokkenheid bij Dichtbij, zelfs nauwelijks bij vandaag.nl. Het is vragen om moeilijkheden als ze Dichtbij daar onderbrengen.

  • Beste Piet, ook ik denk dat je je vergist. Webregio is in het verleden door Monique Moos en mijzelf aangekocht om hyperlokaal te gaan vormgeven binnen HDC Media. Dat het anders is gelopen hangt samen met de toenmalige TMG-strategie en heeft niets te maken met enige desinteresse vanuit de regionale dagbladen voor hyperlokaal. Ook ik betreur het vertrek van Bart maar denk niet dat er een einde komt aan genoemde ambitie. Sterker nog, met de voorgenomen vorming van TMG regionaal/lokaal krijgt Dichtbij de positie die het verdient.
   Tim Klein
   Algemeen directeur HDC Media

 • Diepe haat? Sterfhuisconstructie? Einde van hyperlocal? Hier wordt een beeld geschetst waarin ik weinig tot niets herken. Het is kort door de bocht en niet conform de realiteit. Die is namelijk wezenlijk anders.
  Binnen HDC werd in het verleden inderdaad met argusogen gekeken naar Webregio en later Dichtbij. Niet door iedereen overigens, bij Dagblad Waterland – editie van het NHD – is een spontane en nooit ingeperkte samenwerking tot stand gekomen in het verleden. En bij Haarlems Dagblad zijn de afgelopen maanden bewust de eerste stappen op weg naar samenwerking, elkaar versterken, gezet.
  De kansen die community journalistiek biedt, worden zonder twijfel ook binnen HDC gezien en omarmd. Niet voor niets wenste HDC jaren terug al een samensmelting met destijds Webregio. Niet voor niets werd Vandaag gelanceerd toen die weg niet te bewandelen bleek.
  Dat Dichtbij in Bart Brouwers een uniek boegbeeld en creatieve aanjager verliest, zal niemand bestrijden. Je zou elk multimediale nieuwsorganisatie een type Bart Brouwers gunnen. Zijn vertrek casuaal te koppelen aan de voorspelde ondergang, doet echter onrecht aan de mensen die Dichtbij ook hebben gemaakt tot wat het is. Een team is meer dan de aanvoerder alleen. Na Johan Cruijff is Ajax ook nog wel eens de beste van de wereld geweest.
  Dichtbij is meer dan welkom bij HDC Media. Wat de sombermannen aan de zijlijn er ook over roepen.

  Gerben van ‘t Hek,
  Adjunct-hoofdredacteur HDC Media

 • Ik hoop dat ik ongelijk heb. Ik zie liever een bloeiend Dichtbij dan een marginale onderneming.

  Maar het waren juist de twee praktische zaken (het naast elkaar staan van 2 soortgelijke ondernemingen binnen één bedrijf) en het gebrek aan inhoudelijke samenwerkingen tussen Dichtbij en de kranten, die mij het idee gaven dat er weinig liefde voor het platform was.

  Ik hoop van harte dat de nieuwe bewindvoerders net zo stimulerend zullen zijn als de oude. Ik zal het in ieder geval nauwlettend in de gaten houden.

 • Jantine van den Hoven & Priscilla Tienkamp

  Dat Bart Dichtbij verlaat is natuurlijk heel erg jammer, en dat is nog een understatement. Maar zeggen dat Dichtbij zonder hem niets waard is of nooit iets zal worden, is een belediging voor zijn en onze inzet. De afgelopen jaren hebben we samen Dichtbij gemaakt tot wat het is. Bart laat – zoals het hoort – een sterke en ambitieuze organisatie achter.

 • Het welslagen van een onderneming hangt samen met de inzet van de medewekers (bijvoorbeeld de community managers) maar ook met de steun en inzet van het management.

  Mijn vragen betreffen vooral dat laatste. Kan je als ‘deel’ van HDC nog flexibel opereren? Worden je belangen ondergeschikt gemaakt aan die van de kranten? Hoe zit het met de samenwerking? Mag je nu wel content van de kranten gebruiken? Wie bepaalt de koers qua inhoud? Hoe deel je de kosten? Hoe worden advertenties geworven?

  Als je daar geen steun krijgt, en geen duidelijkheiod, kan je nog zo enthousiast zijn, heb je wel een probleem voor je eigen toekomst. Het één (jullie inzet) gaat niet zonder het ander (steun van organisatie).

 • Het zal wel om poen gaan. De goedkoopste oplossing is door de boel in elkaar te schuiven. Dichtbij.nl was zo lekker begonnen, enkel jammer dat de ingezette lijn zich steeds verder van de straat af lijkt te gaan bewegen. Bij de samenwerking met HDC Media zet ik ook zo mijn vraagtekens. Jammer.

 • Nog enkele toevoegingen van mijn kant aan de reactie van mijn collega GerBen van ‘t Hek. Jammer dat Piet Bakker zo eenzijdig en negatief Barts vertrek – allesbehalve een ontslag – becommentarieert.
  Bart, Frans Blok en ik hebben al maandenlang zeer goed overleg om tot meer samenwerking te komen van onze platformen en titels. We hebben daar ook uitgewerkte plannen voor die we nu kunnen gaan uitrollen, omdat de samenvoeging van de dagbladen, de weekbladen en Dichtbij.nl in één onderneming nu definitief haar beslag gaat krijgen.
  Voorop staat dat we Dichtbij willen laten groeien als zelfstandig hyperlokaal merk en platform, in heel Nederland. In onze strategie om een duidelijk onderscheid te maken tussen ‘betaalde’ media (print en online met abonnementen en betaaltoegang) en ‘onbetaalde’ media (huis-aan-huis en gratis toegankelijk online) moet Dichtbij een hoofdmerk worden voor het laatste. Uitwisseling van content is een belangrijke doelstelling, waarbij we alleen zullen moeten regisseren dat we bepaalde content die geschikt is om geld mee te verdienen niet gratis kunnen wegzetten.
  Community journalism is de kracht van Dichtbij. We zijn erg blij dat we die kennis en vaardigheid erbij krijgen en dat de dagbladredacties daarvan kunnen gaan leren. We hebben met zijn allen wel veel last van de slechte marktomstandigheden, maar als we die te boven komen voorzie ik een gouden toekomst voor Dichtbij.

  Mike Ackermans
  Hoofdredacteur

 • @Mike
  Formeel is het natuurlijk geen ontslag, maar alle mededelingen “triest dat het ophoudt”, “jammer is een understatement”, “geen plaats voor aparte hoofdredacteur” “vertrek wordt enorm betreurd” maken duidelijk dat het allemaal niet uit vrije wil en met grote vrolijkheid is gegaan.
  Mijn anayse over het verleden is dat er grote onderlinge wedijver tussen de TMG-merken is, en dat er dus ook weinig liefde was tussen Dichtbij en de HDC-kranten. Ik geef de voorbeelden van het oprichten van een concurrerend merk (vandaag.nl) en het “de facto’ verbod op gebruik van HDC-kopij door Dichtbij. Die moesten het met de weggelopen poezen van de huis-aan-huisbladen doen.
  Mijn analyse van de toekomst is dat TMG op lokaal gebied veel in elkaar wil schuiven en van alle merken winst verwacht (vandaar ook het sneven van Alphen.cc – behalve Hyves?). De vraag is of de constructie waar Dichtbij en de hah-bladen onder de dagbladen gaan vallen, handig is.
  Ik vrees van niet: minder flexibel, belangen van merken kunnen botsen – maar hoop van harte dat ik ongelijk krijg.
  Frans Blok zal een hele klus krijgen aan de sanering van de hah-tak (vooral Randstad), hoeveel energie kan er gestoken worden in het uitbouwen van de hyperlokale sites (in het hele land). Ik zie die synergie niet. Behalve als je de Dichtbij-sites als een soort hah-blad ziet.