De Hyperlocal; een nieuwe nieuwsconcurrent

De lokale nieuwsmarkt krijgt er een kansrijke speler bij: de kleinschalige maar professionele online nieuwsdienst.

In de serie Hoe de krant verdween uit Aarlanderveen, 29 oktober de presentatie van resultaten van een onderzoek onder nieuwe lokale nieuwsbedrijven. In Nederland blijken tenminste 350 van deze zogenaamde hyperlocals actief, met 123 eigenaren. Dagelijks berichten zij over lokale politiek, cultuur, sport en 112-nieuws uit de regio. Sommigen pakken het ambitieus aan, anderen doen het erbij. Met en zonder personeel, met en zonder advertenties; alles komt voor.

Voor het eerst is deze nieuwe – concurrerende – marktpartij in Nederland gedetailleerd in kaart gebracht. Onderzoeker Marco van Kerkhoven, lector Piet Bakker en 12 studenten van Redactie Praktijkonderzoek en Freelance hebben de winter en voorjaar van dit jaar inhoudsanalyses gedaan en ruim zestig interviews gehouden. Een eerste verslag van de resultaten is in september aangeboden aan de staatssecretaris van Cultuur, een wetenschappelijk artikel is gepresenteerd op een internationaal congres. In een vervolgonderzoek zal worden gekeken naar de gevolgen van deze ontwikkeling voor het onderwijs en de journalistieke beroepspraktijk.

Aanmelden voor de lunchbijeenkomst van 29 oktober op de School voor Journalistiek in Utrecht kan via kenniscentrumfcj@hu.nl. Aanmelden vóór 28 oktober is noodzakelijk voor de organisatie.

Meer info over het onderzoek op nieuwslokaal.nl.

Auteurs