creatieve industrie politici met VR-bril in attractie

De flexibele grenzen van de creatieve industrie

De creatieve industrie is een van de snelst groeiende en meest invloedrijke sectoren van Nederland. De sector telt 344.000 banen, dat is 4% van alle banen in Nederland, zo staat in een rapport dat Media Perspectives onlangs presenteerde: Monitor Creatieve Industrie 2019. Maar wat omvat de creatieve industrie nou eigenlijk?

 

Het is maar hoe je het bekijkt. En wie je het vraagt. Neem je de economische bedrijvigheid als uitgangspunt, of de creativiteit van mensen? Waar de een de creatieve zakelijke dienstverlening, media en entertainment, kunst en cultureel erfgoed benoemt, heeft de ander het over de disciplines architectuur, design en digitale cultuur. Maar ook daartoe kun je je eigenlijk niet beperken. De creatieve industrie staat bekend om de cross-overs tussen disciplines. Bovendien werkt 40 tot 60 procent van de creatieve professionals buiten de creatieve industrie, ingebed in andere sectoren.

 

Transities

Een vastomlijnde definitie is er niet. Wel een duidelijke kern: creatie, productie en exploitatie. Innovatie is key. Creatieve start-ups en broedplaatsen schieten als paddestoelen uit de grond, met name in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De sector kenmerkt zich door kleinschaligheid en houdt zich steeds meer bezig met het creatief oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om duurzaamheid, klimaat, landbouw, zorg, veiligheid, mobiliteit of energievoorziening.

 

“We staan aan de vooravond van grote transities. En die transities hebben de creatieve industrie hard nodig. Niet alleen om met slimme, passende en originele producten en diensten te komen die mensen verleiden of in beweging brengen, maar ook door een wereld te scheppen waarin die innovaties een voedingsbodem vinden, een cultureel en maatschappelijk klimaat van veranderingsbereidheid”, zo staat in de Kennis- en Innovatieagenda voor de creatieve industrie 2020-2023 van TKI CLICKNL.

 

Investeren in creativiteit

De term creatieve industrie is al sinds 1997 in omloop, toen de Britse regering onder leiding van Tony Blair een Creative Industries Taskforce opzette. Deze moest de economische bijdrage van de creatieve industrie in het Verenigd Koninkrijk meten. Hieruit bleek dat de sector groot en groeiend was, en van vitaal belang voor de toekomst van het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering wilde daarom investeren in creativiteit in de breedste zin van het woord. (Flew, The Creative Industries: Culture and Policy, 2012)

 

Dat inzicht waaide samen met de term over naar Nederland, waar de overheid de creatieve industrie in 2011 uitriep tot een van de negen topsectoren die tot taak hadden de Nederlandse economie te versterken en te stimuleren. In dit kader hebben we intussen de Dutch Creative Council (strategische adviesraad voor de topsector), CLICKNL (Topconsortium voor Kennis en Innovatie in de creatieve industrie), Creative Holland (internationalisering van de creatieve industrie), de Federatie Dutch Creative Industries (brancheorganisaties), Het Nieuwe Instituut (Archief, Museum, agentschap, research en development, gericht op architectuur, design en digitale cultuur, en  het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur.)

 

Toekomstgerichte ideeën

Dat heeft gewerkt. En intussen is dus duidelijk dat het belang groter is dan puur economisch. “De maatschappelijke waarde van creatieve producties ontstaat door het ontwikkelen van toekomstgerichte ideeën en concepten die bijdragen aan een beter functionerende samenleving”, aldus Media Perspectives. “Behalve de ontwerpsectoren vervullen de kunsten hier ook een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de inrichting van het maatschappelijke debat. De creatieve industrie is daarmee van groot belang voor de werking van ons democratisch systeem en andere pijlers van onze samenleving.”

 

Dat de creatieve industrie geen rigide grenzen heeft, is logisch en terecht. De sector is constant in beweging dankzij innovatief, creërend en scheppend vermogen en cross-overs tussen disciplines. Gevormd door individuen, groepen, bedrijven en organisaties. De sector is flexibel en kan zich aanpassen aan de veranderende wensen van de maatschappij en de economie. TKI CLICKNL: “Creatieve producten brengen mensen in beweging, maken de samenleving bewust en kritisch, en zetten mogelijkheden om in kansen.”

 

Beeld: ©Dropstuff

Auteurs