Yael de Haan geeft lezing over mediaverantwoording bij Ministerie OCW

Yael de Haan geeft een lezing over haar onderzoek naar mediaverantwoording aan de medewerkers van de directie Media, Letteren en Bibliotheken bij het Ministerie van OCW. Haar onderzoek heeft geleid tot een proefschrift getiteld: ‘Between public responsibility and professional autonomy: media accountability and responsiveness in the Netherlands’.

 


Auteurs