Van 25 Naar 9 Dagbladuitgevers In 30 Jaar

In ruim 30 jaar is het aantal dagbladuitgevers in Nederland teruggelopen van 25 naar minder dan 10. Die consolidatie verliep in fasen: tot 1987 gebeurt er bijna niks maar vanaf 1988 loopt het aantal uitgevers vrijwel elk jaar terug, tot 10 in 1997. Dan stabiliseert het aantal uitgevers. In 2006 zijn het er zelfs weer Lees verder »

Link naar publicatie

Auteurs