Valse concurrentie tussen krant en omroep?

Bakker, P. (2012, 31 mei). Valse concurrentie tussen krant en omroep? De Nieuwe Reporter.

Het was opmerkelijk, Philippe Remarque (de Volkskrant) en Frank Volmer (TMG) op één lijn over het persbeleid. De publieke omroep zou op internet de markt voor andere media verpesten, steun was een “anachronisme” volgens Dichtbij-baas Bart Brouwers.

Je kan je er over verbazen dat een discussie die over innovatie zou moeten gaan, als belangrijkste thema het verbieden van concurrentie krijgt; je kan de discussie ‘framen’ als een aanval op de persvrijheid en je kan je afvragen of alle deelnemers inderdaad bij dezelfde paardenfluisteraar langs zijn geweest gezien de opmerkelijke eenstemmigheid.

Auteurs