Lector gezocht: wie treedt in de voetsporen van Piet Bakker?

In februari 2018 neemt Piet Bakker, de huidige Lector Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, afscheid van de HU. De Hogeschool zoekt een opvolger die het werk van het lectoraat kan voortzetten en waar nodig nieuwe zwaartepunten kan ontwikkelen.

J-Lab oftewel het Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, doet onderzoek naar media, journalistiek en crossmediale content. Crossmediale journalistiek bevindt zich op het raakvlak van journalistiek en nieuwe media.

Binnen het lectoraat zijn eind 2017 ruim tien docent-onderzoekers werkzaam, totaal voor bijna 5 Fte. Daaronder zijn vier onderzoekers die hun Phd voorbereiden. De onderzoekers houden zich onder meer bezig met onderwerpen als storytelling en andere nieuwe journalistieke vertelvormen, VR en AR in de journalistiek, infographics, journalistieke research, businessmodellen, lifestyle-journalistiek, verantwoording en lokale journalistiek. Van onderzoekers wordt verwacht dat ze hun onderzoeksresultaten delen, betrokken zijn bij onderwijs en onderwijsvernieuwing én relaties onderhouden met de beroepspraktijk.

Het lectoraat doet met name onderzoek naar (1) impact en consequenties van de digitalisering binnen de journalistieke sector en (2) de maatschappelijke impact van de journalistiek.
De huidige onderzoeksagenda heeft dan ook de volgende zwaartepunten:

  • De economie van de journalistiek: ondernemerschap, freelancen, flexibilisering, verdienmodellen, paywalls, integratie, convergentie, adverteerders en de rol van de overheid.
  • Het journalistieke handwerk: mediatechnologie en dataficatie, interactie met publiek, multimedialiteit, sociale media, aggregatie en curatie, crowdfunding en inzet van (nieuwe) digitale tools en impact daarvan op beroepsuitoefening en competenties van journalistieke professionals.
  • De maatschappelijke positie van de journalistiek: Impact van disruptieve veranderingen op bedrijfsvoering en functioneren van de journalistiek alsook hoe vervullen media en journalisten hun maatschappelijke taak om met waarheidsvinding en informatievoorziening burger/consument en samenleving te (be)dienen.

Voor meer informatie over de vacature, de werkzaamheden, het profiel dat we zoeken en om te solliciteren, kijk hier.

Auteurs