Twitter als een nieuwsbron voor journalisten

Dit artikel poogt de theoretische discussie in de literatuur over de mogelijkheden en de waarde van Twitter, -waarin het artikel van Alfred Hermida, Twittering the News, een centrale rol speelt- een empirische grondslag te geven. In dit artikel wordt berichtgeving via Twitter rondom de crash van Turkish Airline TK 1951 op 25 februari op Schiphol Lees verder »

Link naar publicatie

Auteurs