The Future of Journalism

Tijdens ‘The Future of Journalism Conference’ aan de Cardiff University (12 en 13 september jl.) presenteerden wetenschappers uit verschillende landen hun onderzoek naar ontwikkelingen in de journalistiek. Er werd, zoals de titel waarschijnlijk al doet vermoeden, ook veel gesproken over de toekomst van de journalistiek.

Verschillende journalistieke ontwikkelingen kwamen aan bod, zoals hyperlokale journalistiek, rampenjournalistiek, fotojournalistiek en datajournalistiek, maar ook de inzet van social media en nieuwe journalistieke business modellen werd besproken. Klik hier voor alle samenvattingen van de gepresenteerde onderzoekspapers.

Piet Bakker (verbonden aan het Every Picture project als lector) gaf ook een interessante kijk op de toekomst van de journalistiek en presenteerde zijn onderzoek naar actuele journalistieke vacatures. Zijn conclusie: wie tegenwoordig als journalist wil werken, moet beschikken over veel technische skills. Van aankomende journalisten wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze websites kunnen vullen en bijwerken, handig zijn met social media, bekend zijn met CSS en Google Analytics, maar ook data kunnen vinden (scrapen), cleanen en visualiseren.

Datajournalistiek was dus ook een veelbesproken topic tijdens het congres. Onderzoekers van het Every Picture project waren bij het congres aanwezig en presenteerden hun paper ‘Visualizing news: Make it work’.

Gerard1

Tijdens de presentatie stond de vraag centraal hoe het maakproces van informatievisualisaties efficiënter kan verlopen om tot een optimaal eindresultaat te komen. Eén van de conclusies is dat informatievisualisaties vaak door verschillende disciplines worden gemaakt, maar zonder goede afstemming of integratie. Dit heeft te maken met de verschillende vaardigheden, maar ook met verschillende mind-sets. Men denkt eerder vanuit een eigen expertise dan vanuit het eindproduct.

Daarnaast blijkt dat vormgevers of ontwerpers pas laat in het proces worden betrokken en vaak enkel als uitvoerder worden ingezet. De ‘tekstmensen’ bepalen grotendeels hoe het product eruit gaat zien, welk doel het dient en welk verhaal er wordt verteld. Deze hiërarchie belemmert een efficiënte en prettige samenwerking tussen de mensen die samen moeten werken om een goede visualisatie tot stand te brengen.

Tot slot, vinden veel organisaties het interessant om meer met beeld en visualisaties te werken, maar er zijn er maar weinig die er echt de noodzaak van inzien. Dit gebrek aan  urgentie zie je dan ook terug in de geringe investering in processen, mensen en middelen.

Een goede visualisatie vergt dus een grote mate van samenwerking tussen verschillende disciplines, waarbij niet hun expertise maar het gezamenlijke eindproduct centraal staat.

[slideshare id=26343511&doc=pptvisnewsswbcardiff2013-130919063714-phpapp01]

Auteurs