Teaching hospitals in de VS – een leeswijzer in 12 titels

Een van de eersten die in de VS een serieus pleidooi hield voor teaching hospitals was Nicholas Lehmann, destijds dean van de Columbia University Graduate School of Journalism. Hij publiceerde in november 2009 in The Chronicle of Higher Education een artikel waarin hij zich zorgen maakte over de afbraak van de Amerikaanse journalistiek. Deze afbraak was volgens Lehmann des te ernstiger omdat zij de pijlers wegsloeg onder de (Amerikaanse) samenleving.

The idea is that a daily report from a reputable news organization is to citizenship what the proper diet is to health: a long-term, life-enriching practice for individuals, and, in the aggregate, an important element of a better-functioning society.

Hoe ervoor te zorgen dat dit dieet dagelijks beschikbaar blijft in een samenleving die steeds meer op journalistiek bezuinigt en steeds meer mediabedrijven kent die vooral bezig zijn te overleven? Het antwoord van Lehmann was duidelijk.

Journalism schools ought to explore, and are already exploring, the possibility of becoming significant producers of original news reporting to make up for the loss of the reporting that economically devastated news organizations can no longer afford.

En:

What journalism and the public most need right now is serious, continuing coverage of matters of public importance: city halls, school systems, statehouses. Journalism schools are not fully equipped to provide that now, but the logistical and financial difficulty of equipping them to do so would be far less than the difficulty of creating and sustaining new news organizations built from scratch. Like teaching hospitals, journalism schools can provide essential services to their communities while they are educating their students.

Lehmann werd in hetzelfde nummer van The Chronicle of Higher Education bijgevallen door een aantal collega’s, onder wie Michael Schudson, eveneens werkzaam aan de Columbia School of Journalism, en Leonard Downie van de Washington Post en de Walter Cronkite School of Journalism. Samen hadden zij kort tevoren een rapport gepubliceerd over de hervorming van de Amerikaanse journalistiek. Nu betoogden zij dat die hervormingen deels vanuit de universiteiten zou kunnen plaatsvinden.

Can university-based journalism enhance the quality of public information available to citizens and contribute to the intellectual life of the university at the same time? It needs to do the former to help serve the broader society; it needs to do the latter to justify itself in the university over the long haul. It can probably blend these purposes best if it focuses on the most ambitious and exploratory journalistic work­—the in-depth stories that make use of new and complex databases, investigative reporting, new ways to make good use of multimedia technologies, and experiments that link volunteers and amateurs to professional guidance and editing.

In de jaren die volgden werden de denkbeelden van Lehmann, Schudson en Downie door een flink aantal personen en instellingen verder uitgewerkt dan wel nader onderzocht. Dit gebeurde onder meer in een rapport van de New America Foundation, geschreven door C.W. Anderson en anderen, gepubliceerd in oktober 2011. De titel van dat rapport luidt niets minder dan: Shaping 21ste Century Journalism. Leveraging a “Teaching Hospital Model” in Journalism Education.

In a world of proliferating communication technologies, journalism schools have the opportunity to become the anchor for essential community journalism in the 21st century

Iets vergelijkbaars werd gesteld in weer een ander rapport, dit keer afkomstig van het aan de Harvard Kennedy School gevestigde Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy. Hoewel in dit rapport in de eerste plaats de ontwikkelingen bij elf Amerikaanse opleidingen onderzocht worden, gaat het laatste en langste hoofdstuk niet over een opleiding maar over News21, een uit 2005 daterend initiatief van de Carnegie Corporation en de Knight Foundation ‘to train a new generation of journalists capable of shaping the news industry’.

Gesitueerd bij de Walter Cronckite School of Journalism and Mass Communication aan de Arizona State University, heeft News21 sinds 2006 tientallen onderzoeken verricht naar evenzovele aspecten van de Amerikaanse samenleving. Die onderzoeken werden altijd gedaan door studenten, begeleid door docenten en professionals en bijna altijd deels of geheel gepubliceerd in landelijke, regionale of locale media. Het succes ervan was zo groot dat bovenstaande pleidooien van Lehmann e.a. deels op deze ervaring waren gebaseerd terwijl steeds meer personen, opleidingen, instellingen en overheidsorganisaties er mede hierdoor van overtuigd raakten dat hier wellicht een alternatief lag voor het verschralend nieuwsaanbod.

Een volgende en vermoedelijk liggende beslissende stap in de discussie over journalistieke onderwijswerkplaatsen werd in in de zomer van 2012 gezet door een aantal stichtingen die subsisie verlenen aan journalistiekopleidingen. Zij schreven een open brief aan de presidenten van Amerikaanse universiteiten waarin zij betoogden dat ‘universities must become forceful partners in revitalizing an industry at the very core of democracy.

Het model dat de stichtingen voorstelden, was eveneens dat van het teaching hospital. Maar bij een voorstel bleef het niet. Er werd ook dwang uitgeoefend.

Schools that do not update their curriculum and upgrade their faculties to reflect the profoundly different digital age of communication will find it difficult to raise money from foundations interested in the future of news.

Eenmaal zover was er eigenlijk geen houden meer aan en verscheen het ene na het andere bericht over teaching hospitals terwijl dergelijke werkplekken ook op steeds meer universiteiten en mediabedrijven opgezet werden. Een paar van de meer opvallende publicaties zijn:

  • ‘The teaching hospital model works, but it will require drastic change’ door Len Downie en in sept. 2012 gepubliceerd op het Nieman Journalism Lab
  • ‘The classroom as newsroom. Leveraging University Resources for Public Affairs Reporting’ door Tim Francisco, Alissa Lenhoff en Michael Schudson, eind 2012 gepubliceerd in het International Journal of Communication nr. 6
  • ‘Blueprint for Change: From the Teaching Hospital to the Entrepreneurial Model of Journalism Education’ door David Ryfe en Donica Mensing van de University of Nevada School of Journalism, gepubliceerd in 2013 via onder meer Academia.edu
  • ‘Do journalism schools really need to be teaching hospitals’, in de zomer van 2013 gepubliceerd door Justin Ellis op Nieman Journalism Lab
  • ‘Journalism program takes lessons from teaching hospitals’ door Lauren Klinger en in het najaar van 2013 gepubliceerd op Poynter.org
  • Eric Newton: Searchlights and Sunglasses. Field Notes from the Digital Age of Journalism, gepubliceerd in 2013 via een gelijknamige website

Uit deze en andere publicaties blijkt overigens wel dat het niet allemaal rozengeur en manenschijn is in de journalistieke onderwijswerkplaatsen. Er zitten ook een boel nadelen aan. Om de meest voor de hand liggende te noemen: ze zijn een vorm van broodroof (van professionele journalisten), kosten de opleidingen & de mediabedrijven een boek tijd, leiden af van het onderwijs en voldoen lang niet altijd aan de professionele kwaliteit.

 

Bovenstaande documenten staan, genummerd van 1 tot 12, hier bijeen

 

 

 

Auteurs