Samenwerken bij de productie van infographics: JA! Maar hoe?

Als er iets is wat wij als Every Picture onderzoekers hebben geleerd van ons tweejarige onderzoek naar de productie van infographics, dan is het wel het belang van samenwerken. De productie van infographics is een interdisciplinair maakproces dat expertise vraagt op het vlak van design, redactie, analyse en soms ook programmeren. Slechts een handjevol mensen hebben zoveel samengebald talent. Daarom is een goede samenwerking tussen verschillende professionals ook zo belangrijk.

De verschillende specialisten zomaar met de beste bedoeling bij elkaar zetten, zal echter in veel gevallen niet werken. De één denkt in beelden, de ander in cijfers en weer een ander is meer verbaal ingesteld. Een ieder heeft dus zijn eigen deelspecialisme, met als gevolg dat ze niet dezelfde “taal” spreken en het vaak voorkomt dat een eindproduct niet aan alle eisen voldoet. Het is een uitdaging om de verschillende eisen en ideeën met elkaar te verenigen.

Herkenning tijdens DIVE14
Dat dit een uitdaging is, kwam ook goed naar voren tijdens onze presentatie op DIVE14 (Dutch Information Visualisation Event 2014). Onze onderzoeksresultaten over samenwerking riepen veel herkenning op bij de mensen in de zaal (veelal datavisualisatiemakers). Zo merkte iemand de karakterverschillen op: “Ik merk dat programmeurs en journalisten over het algemeen totaal verschillende karakters hebben. Dan heb ik het niet eens zozeer over de designers, dat is helemaal een totaal ander gremium. Samenwerken met dezelfde visie, klinkt goed, ik vraag mij alleen af of dat kan? Je moet toch Alpha- en Beta-mensen samenbrengen.” Ook sturing vanuit de directie om samen te werken kwam naar voren: “Binnen onze organisatie is het erg top-down. We worden eigenlijk gedwongen om samen te werken, maar hoe we dat moeten aanpakken en wat zij daarmee willen bereiken is heel erg onduidelijk.”

Hoe richt je de samenwerking in? 
Wat kan helpen, is om elkaars specialisme al in een vroeg stadium te identificeren. Er wordt veelal niet gepraat over ieders achtergrond en skills. Vaak begint iedereen gelijk met zijn of haar eigen ding. Wat goed kan werken, is om voor de start van een productieproces over elkaars achtergrond te praten. Wat kan je, hoe kijk je aan tegen de samenwerking en wat betekent de visualisatie voor jou? Laat mensen praten over waar ze mee bezig zijn.
Binnen het Every Picture onderzoeksproject leggen wij momenteel de laatste hand aan een competentiekaart die laat zien welke vaardigheden er nodig zijn voor de productie van infographics. Deze visualisatie kan goed helpen om de verschillende specialismes te identificeren.

Als ieders specialisme is geïdentificeerd, is het vervolgens belangrijk om alle verschillende skills op elkaar af te stemmen, coördinatie dus. Ook dat gebeurt zelden. Ontwikkel nieuwe routines voor de samenwerking, laat mensen experimenteren en geef ze hiervoor ook echt de ruimte. Om de verschillende productiefasen beter te coördineren ontwikkelen wij momenteel ook een beslisboom samen met ontwerpbureaus.

Tot slot is het van belang als elke specialist reflecteert op het proces. Hoe doen we het? Wat zijn de consequenties van het gebruik van de nieuwe werkwijze? Binnen deze reflectie is het ook belangrijk dat het gezamenlijke doel naar voren komt. Mensen moeten de zin inzien van het eindproduct. Daarin is enthousiasme ook zo belangrijk: gezamenlijk naar het einddoel.

Eindcongres
Op 4 september organiseren wij het eindcongres van het project Every Picture Tells a Story. De verschillende tools, zoals de competentiekaart en de beslisboom zullen dan ook worden gepresenteerd. De dag wordt samen georganiseerd met Visualise it! Het ochtendprogramma van 4 september (eindcongres Every Picture) is kosteloos, aan het programma van Visualise It! zijn kosten verbonden. Schrijf je hier in.

Auteurs