Redacties op de scholen voor journalistiek, de toekomst?

De toekomst van de scholen voor journalistiek is de afgelopen tijd niet onopgemerkt gebleven. Ook afgelopen donderdag werd er bij de uitreiking van de Tegels aandacht besteed tijdens de rondetafelconferentie ‘Journalistiek: Werken en Opleiden IV”. Daar werd o.a. een onderzoek gepresenteerd naar de relatie tussen opleiding en arbeidsmarkt. Uit een rondgang bij 26 redacties blijkt dat jonge journalisten niet goed getraind zijn in multimediaal werken en niet goed voorbereid zijn op het werken als freelancer. En dat blijkt ook uit eerder onderzoek van 2008.

Is dit een reden om somber te zijn, om de vinger te wijzen naar de scholen die niet mee lijken te veranderen? Kunnen we hieruit concluderen dat er “Blijkbaar tussen 2008 en nu niets veranderd is in de wijze van opleiden. En dat terwijl de arbeidsmarkt een continue metamorfose doormaakt”, zoals verwoord door de voorzitter van Vers in de Pers van de NVJ.

Maar dat is niet helemaal waar. Net zoals mediaorganisaties, zijn ook opleidingen  grote organisaties, waar een verandering doorzetten veel inspanning en vooral veel tijd vergt. Desalniettemin is de school voor journalistiek in Utrecht de afgelopen jaren druk bezig geweest met verschillende ontwikkelingstrajecten waar multimedialiteit en kritisch vermogen centraal staan. En Freelance vormt een vast onderdeel van het curriculum. Ik geloof dat er een goede weg is ingeslagen.

Maar wellicht moeten we radicalere stappen nemen. Montclaire State University doet dat wel. In plaats van het aanpassen van de huidige opleidingen, hebben zij iets compleet nieuws bedacht en “they started from scratch”.

De gedachte is, overigens net zoals bij de school voor journalistiek in Utrecht, een geïntegreerde aanpak waarbij kennis, vaardigheden en praktijk door elkaar heen lopen. Daarbij wordt de associatie gelegd met co-schappen: “ a teaching-hospital model of journalism education”.

Maar wat Montclaire State University doet, gaat nog iets verder. In plaats van te gaan samenwerken met redacties en de studenten te laten werken op redacties, laten zij de redacties naar hen toe komen. Acht redacties, waaronder Reuters en NJ.com (o.a. de online redactie van Newark Star-Ledger en Trenton Times), zullen zich vestigen op de school om gezamenlijk projecten op te starten.

“We’re building a bricks-and-mortar home for the major media organizations in the state,” zegt Matthew Frankel van Montclair State.

Het voordeel voor de redacties is dat ze gebruik kunnen maken van alle faciliteiten van de school. En de studenten staan nu veel dichter bij de praktijk.

Iets voor ons om over na te denken?

Auteurs

Een reactie

  • Het is sneu dat het nuttige onderzoek van Vers in de Pers door hun eigen voorzitter van een verkeerde conclusie wordt voorzien. Juist dat ”blijkbaar is er niets veranderd in de wijze van opleiden” blijkt niet uit dat onderzoek.
    Maar goed, het debat over ”ondernemende journalistiek” is te belangrijk. Redacties op scholen binnen halen, zelf innovatieprojecten ter hand nemen, meer als zelfstandige opereren, minder het “redactietje spelen” als didactische werkvorm… we zullen alles moeten proberen.