Onderzoek: hoe worden nieuwsvisualisaties gelezen en gewaardeerd?

Wereldwijd zie je steeds meer informatievisualisaties in nieuwsmedia. Het idee is dat visualisaties en infographics een goed middel zijn om ingewikkelde zaken eenvoudig en aantrekkelijk weer te geven. Ook de beschikbaarheid van data en software stimuleert de productie van visualisaties. Maar niet iedereen is enthousiast over het gebruik van ervan in het nieuws. Ze zouden zaken te eenvoudig of vertekend weergeven.

Hoewel er op redacties steeds meer verhalen worden gemaakt met visualisaties, blijft de vraag onder infographic makers, chefs en hoofdredacties in hoeverre visualisaties worden gelezen en gewaardeerd door de nieuwsconsument.

Onderzoekers van Journalismlab (Hogeschool Utrecht) en ASCoR (Universiteit van Amsterdam) hebben onderzoek gedaan naar het gebruik en de waardering van nieuwsvisualisaties. Nieuwsorganisaties Trouw, FD, NRC Handelsblad en NU.nl hebben aan dit onderzoek hun medewerking verleend.

Eye-tracking, focusgroep en survey

Er is een eye-tracking onderzoek uitgevoerd om te zien of informatievisualisaties worden gelezen en hoe lang ze worden gelezen.  Vervolgens zijn er focusgroepen en surveys  gehouden om te achterhalen hoe mensen informatievisualisaties bekijken en beoordelen.

Samenhang tussen tekst een beeld

Nieuwsvisualisaties worden niet overgeslagen. Ze worden bekeken, maar daar wordt wel beduidend minder tijd aan besteed in vergelijking tot tekst. Interessant is dat er geen verschillen zijn tussen het lezen van visualisaties in de krant, op een tablet of op een computer.

Interesse in het onderwerp speelt een belangrijke rol. Wie belangstelling heeft voor een onderwerp doet meer moeite om de informatievisualisatie daarover te begrijpen. Interesse in het onderwerp leidt ook vaak tot een hogere waardering van de visualisatie.

De waardering van een visualisatie hangt onder meer af van de aantrekkelijkheid van de visualisatie. Een mooi vormgegeven informatievisualisatie trekt de aandacht, maar als niet duidelijk wordt wat die informatievisualisatie vertelt, haken lezers af.

Hoe gebruikers informatievisualisaties waarderen hangt ook sterk af van de manier waarop beeld en tekst op elkaar aansluiten. Lezers willen snel begrijpen waar de informatievisualisatie over gaat en hoe die gelezen moet worden. Ook wil de lezer begrijpen welke functie de informatievisualisatie vervult ten opzichte van de tekst. Gaat het om een uitwerking van een aspect van de tekst? Is het een aanvulling op de tekst? Of vertelt de informatievisualisatie een eigen verhaal? Het doel van het verhaal en de aansluiting tussen en tekst en beeld moet voor de lezer duidelijk zijn.

Uit onderzoek blijkt dat het juist bij deze elementen mis kan gaan. Oorzaak ligt vaak bij een onsamenhangend team waarbij infographic makers en journalisten niet altijd goed samenwerken en onvoldoende afstemmen over het doel van het verhaal.

Het onderzoek wordt uitgebreid beschreven in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Journalism Studies. De eerste 50 exemplaren kunnen we gratis weggeven via deze link.

http://www.tandfonline.com/eprint/NghRzbWXF4BJjfPXdmhd/full

 

 

Auteurs