Nieuwsaanbod in de Regio

Het Stimuleringsfonds voor de Pers presenteert op dinsdag 20 november in Nieuwspoort de resultaten van een aanbodsinventarisatie van lokale off- en online nieuwsmedia in 418 gemeenten.

Het onderzoek biedt inzicht in de kwantiteit van het nieuwsaanbod in de regio. In elk van de 418 gemeenten is 1-op-1 het aantal nieuwstitels op het gebied van print, omroep en internet geïnventariseerd.

Het onderzoek levert een uniek beeld op dat op een dergelijke schaal binnen en buiten Nederland niet eerder is uitgevoerd. Onderzoek werd o.a. verricht door kenniskringleden Laura Buijs en Piet Bakker.

Tijd: 13:00 tot 14:30
Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

Auteurs