Nieuwe fusie bij regiokranten?

Als we het FD mogen geloven – en waarom zouden we dat niet – staat er een fusie op stapel van de regiokranten van NDC (Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en HDC (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Gooi- en Eemlander). 

De zaak is niet rond, er wordt gepraat over wie er de baas wordt – dat zou betekenen dat het geen overname is door TMG (de eigenaar van HDC), maar van het vormen van een nieuwe uitgever waarvan NDC en TMG ieder voor een deel de baas zijn, maar voor welk deel? En voor hoe lang?

Wie naar de cijfers kijkt, moet constateren dat TMG de beste papieren heeft, de oplage van hun kranten is net iets hoger in 2013 dan die van NDC. Die cijfers voor 2013 (eerste 3 kwartalen) zijn inclusief de aankoop van het Friesch Dagblad. Het is nipt overigens: 191.000 tegen 193.000.

 

markt_regio1

Als we naar de titels kijken, zit er ook net iets meer muziek in de HDC dan in NDC. Het Dagblad van het Noorden is ingehaald door het Noordhollands Dagblad. Het Dagblad van het Noorden verloor 34% in de laatste 10 jaar, het Noordhollands Dagblad ‘maar’ 22%.

Ook Leeuwarder Courant (-34%), Haarlems Dagblad (-31%) en Gooi- en Eemlander  (-29%) deden het matig. Met elkaar (zonder Friesch Dagblad) verloren de kranten 30% van hun oplage sinds 2014, NDC noteerde -34%, HDC -25%.

hdc_ndc_titels

Dit is niet het hele verhaal, de omzet is niet rechtstreeks af te leiden uit de oplage, en bovendien vallen er onder de dagbladbedrijven nog allerlei andere activiteiten, vooral websites en huis-aan-huisbladen.

De vraag is bovendien hoe sterk NDC is, de krant is deels door hun huisbankier ING (ze stonden onder curatele) aan twee stichtingen verkocht (FB Oranjewoud en Je Maintiendrai) die nu hun aandeel zien verwateren; de NDC-kranten komen nu weer in handen van een beursgenoteerd bedrijf, de rust die na de massa-ontslagen is gecreëerd, is dan weer voorgoed voorbij.

Wie heeft het verhaal gelekt – één dag voor het uitkomen van TMG-cijfers – naar het FD? TMG-grootaandeelhouder Frank Botman heeft al eerder laten zien hoe kort zijn lijntje naar het FD is, toen liet hij weten dat hij NDC graag ingelijfd zag bij TMG.

Is het voor de HDC-kranten goed nieuws? “krachtenbundeling” betekent in de praktijk meestal een nieuwe ontslagronde.

Volgens het FD gaat het om “slagkracht winnen op een markt die nog altijd krimpt” – wat dat betekent weet niemand. Onstaat er slagkracht als Winschoten en Bloemendaal gaan samenwerken?

De voornaamste vraag is eigenlijk wie er wel gaan profiteren van zo’n fusie. Dat de nieuwe eigenaren nu al ruziemaken lijkt me geen goed voorteken.

Auteurs