Nieuw boek over journalistieke ethiek

Welke factoren beïnvloeden de manier waarop journalisten handelen? The Reuters Institute for the Study of Journalism heeft een boek uitgebracht over journalistieke ethiek, waarin een compilatie van artikelen staat over hoe individuele, culturele en institutionele factoren het handelen en de ethische waarden en normen beïnvloeden. Het is het resultaat van een congres dat in 2012 werd georganiseerd door the Reuters Institute, in the heat of the moment van het afluisterschandaal in Engeland. De details waren toen onthuld maar de uitspraak van Leveson was nog niet bekend.

In de artikelen worden theoretische noties over ethiek in perspectief gebracht met empirisch onderzoek in verschillende landen.

Yael de Haan heeft samen met Annemarie Landman, verslaggever bij RTL en Jan Lauren Boyles, onderzoeker bij the American University’s School of Communication een artikel geschreven over de veranderde journalistieke ethiek in een digitaal tijdperk met als titel Towards knowledge-centred newswork: the ethics of  newsroom collaboration in the digital era. Zij baseren zich op een kwantitatieve en kwalitatieve studie op een redactie.

Wyatt, W.N. (eds). (2014). The ethics of journalism: individual, institutional and cultural influences. London: I.B. Tauris & the Reuters Institute for the Study of Journalism.

 

Auteurs