Mekka in de Hofstad – het curatiekunstje van NRC, ANP, nu.nl e.a.

“Trouw heeft de afgelopen twee maanden regelmatig het puntje van De Vergeten Driehoek bezocht”. Twee maanden. Maar binnen een paar minuten was het nieuws van iedereen.

Vanmorgen stond de reportage in de papieren krant. Om 7:55 verscheen het op de website van Trouw. Om 7:34 had nu.nl het, met link naar Trouw, bron: ANP/Novum. Om 8:31 wordt het bericht ‘verrijkt’ met een tweet van Wilders.

Enclave van orthodoxe moslims
Die tweet linkt naar de NOS, die wel linkt naar Trouw (herstel: ze noemen alleen Trouw, geen link) maar wel het begin “Een deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims” letterlijk overneemt. Verderop in het artikel worden ook de digitale schaar en lijmpot onbekommerd gehanteerd:

Een gesluierde moslimvrouw zegt daarover dat ‘vrouwen in de diepste kern van de biblebelt toch ook lange rokken dragen en dat er in Staphorst op zondag toch ook niet wordt gewerkt?’. (Trouw)

Een gesluierde vrouw vergelijkt de buurt met Staphorst (…): “Vrouwen in de diepste kern van de Biblebelt dragen toch ook lange rokken?” (NOS)

NRC.nl heeft het verhaal om 8:19 – wel met link naar Trouw, maar “door Pim van den Dool”, die overigens ruimhartig gebruik maakt van het Trouw-bericht. Zinnen als “zoals het roken op straat en het gebruik van alcohol en varkensvlees”, “In de buurt staan drie moskeeën die als salafistisch bekendstaan” en “bewoners die problemen zelf wel zouden oplossen” worden één op één gekopieerd. Curatie heet zoiets.

Wel de credits, niet de clicks
Aggregatiesite Scoopworks neemt vervolgens het integrale artikel van NRC over, inclusief de foto. 50 woorden bij aggregatie? Niet hier.

Wat NOS en NRC doen, zien we overal: veel knip- en plakwerk, maar meestal wel een linkje. Nieuws is van iedereen. Trouw krijgt wel de credits, niet de clicks.

 

Auteurs

2 comments

  • Precies volgende de oude krantenregels dus: wel de credits (althans soms), maar nooit de clicks (lees: de abonnees of de losse verkoop).

  • Nee, wat dat betreft is er weinig verbeterd. De digitale schaar en lijmpot werken trouwens sneller – niet altijd beter – dan de ouderwetse modellen. Zo aggregeert Scoopworks het bericht twee keer: één keer uit NRC, één keer van nu.nl. (Dat is trouwens de gewoonte bij de site, beel berichten staan er meerdere keren op, naast de “relatie.nl” banners.)

    Die gasten maken het wel bont – hun robots dan – door het hele stuk over te nemen. Merkwaardig genoeg nemen ze alles van NRC integraal over. De credits op de site zijn in het Russisch: Эксперт рынка недвижимости Украины, (Expert Ukrainian real estate market volgens Google) – Een Derk Sauer opzetje? Of ben ik te achterdochtig?

    Bij NRC is het wel grappig (brutaal?) dat ze door de byline “door…” suggereren dat het een eigen artikel is, “overgeschreven door…” zou meer op z’n plaats zijn.