Meer lokaal nieuwsaanbod, minder pluriformiteit

Onderstaande blog is geschreven door oud kenniskringlid Laura Buijs.

Het lokale nieuwsaanbod is de laatste jaren flink gegroeid. Inwoners kunnen gemiddeld kiezen uit 29 nieuwstitels, maar slechts 10 daarvan brengen uniek en eigen nieuws. Dat blijkt uit onderzoek naar het lokale nieuwsaanbod van 418 Nederlandse gemeenten, uitgevoerd door Het Stimuleringsfonds voor de Pers in samenwerking met kenniskringleden Piet Bakker en Laura Buijs. Het is de eerste keer in Nederland dat een dergelijk grootschalig onderzoek is uitgevoerd naar zowel het traditionele als het online nieuwsaanbod binnen een gemeente.

Online versus offline
Het traditionele lokale nieuwsaanbod (radio, televisie en print) is 9% gedaald ten opzichte van 2005, terwijl het online nieuwsaanbod in de regio in twee jaar tijd met 44% is gestegen. Opvallend is echter dat van deze nieuwe online initiatieven, het merendeel bestaat uit zogeheten aggregatiesites, online ‘doorgeefluiken’ van nieuws dat elders is geplaatst. Uniek zijn deze berichten dus niet.

Lokale nieuwsaanbieders als vliegwiel
De daling van het traditionele nieuwsaanbod wordt echter niet gecompenseerd door nieuwe online initiatieven. Uit de resultaten blijkt namelijk dat zelfstandige journalistieke initiatieven vaker opduiken in gemeenten waar meer traditionele nieuwsaanbieders zijn. De bestaande media dienen dus als vliegwiel en online initiatieven blijken dus complementair aan traditionele offline nieuwsmedia.

Nieuwsaanbod zuiden schraler
De resultaten van het onderzoek tonen daarnaast aan dat gemeenten in de provincies Friesland en Drenthe twee keer zoveel unieke nieuwsmedia tellen als gemeenten in Zeeland. Inwoners van Friesland kunnen gemiddeld kiezen uit 14 nieuwstitels, terwijl inwoners van Zeeland slechts uit 7 nieuwstitels kunnen kiezen.

Zie hier het volledige onderzoeksrapport Nieuwsvoorziening-in-de-regio_2012

MEER OVER

Over Journalismlab

Onderzoek in de context van de digitale wereld

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Deel dit artikel:

Lees meer

Thema's

Research &
automatisering

De veranderende researchpraktijk en de rol van AI

Belevenis-
journalistiek

Digitale storytelling en het effect op de consument

Nieuws-
consumptie

Verschillende vormen van nieuws en het effect ervan

Innovatie
in onderwijs

Journalistiekonderwijs in een veranderende wereld

Lokale
journalistiek

Ontwikkelingen op het gebied van lokale media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.