Klaske Tameling

Labtalk: Crossmediale dilemma’s op de redactie

Wat doen nieuwsmedia online? Op verschillende manieren zijn redacties op zoek naar oplossingen om oude en nieuwe media met elkaar te combineren. Veel nieuwsorganisaties zoeken het antwoord in een crossmediale redactie waarbij journalisten van verschillende mediaplatformen gemeenschappelijk de online en offline berichtgeving verzorgen. Wat betekent de introductie van deze vorm van convergentie voor de manier waarop mediaorganisaties van oudsher zijn georganiseerd en voor de werkzaamheden van journalisten en hoofdredacteuren?

In deze Labtalk zal Klaske meer vertellen over haar (etnografisch) onderzoek en ingaan op enkele sprekende voorbeelden uit de praktijk. Omgekeerd is zij benieuwd hoe haar (nieuwe) collega onderzoekers, docenten en studenten van de HU kijken naar crossmediale ontwikkelingen en op welke manier dit wordt vertaald naar het onderwijs.

Klaske Tameling is in juni 2015 gepromoveerd op crossmediale nieuwsorganisaties. Zij deed hiervoor onderzoek op de redacties van de Volkskrant, NOS Nieuws en de FD Mediagroep en analyseerde het dagelijkse nieuwsproces. Het onderzoek legt de worsteling van hoofdredacties met een nieuwe werkelijkheid bloot. De prioriteit van redacteuren, verslaggevers en zelfs van crossmediale coördinatoren ligt bij de krant, radio of televisie. Ondanks concepten als internetfirst en een paywall is de aandacht voor online nog beperkt. De terugkerende vraag ‘En wat doen we online?’ typeert de zoektocht van een (hoofd)redactie die moeite heeft met het bepalen van een online strategie en de nieuwe crossmediale werkwijze.

Deze Labtalk wordt georganiseerd door het lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek en is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden (dus ook studenten).
Meld je wel aan via KenniscentrumFCJ@hu.nl zodat je op de hoogte blijft van een eventuele locatiewijziging en er een broodje voor je klaarstaat. De talk is in lokaal 0E130.

Auteurs