Kennis-update #2: Data Visualization: A Successful Design Process

The “eight hats” of data visualization

Boektitel: Data Visualization: A successful design process (2012)
Auteur: Andy Kirk

Andy Kirk, is een freelance datavisualisatie consultant en tevens oprichter van het blog visualisingdata.com. Via ditzelfde blog is hij benaderd om een boek te schrijven over het maakproces van datavisualisatie. Het is een handzaam, leerzaam en praktisch boek, waaruit wij bepaalde delen extra willen uitlichten.

Samenvatting
Kirk stelt allereerst dat het belangrijk is om stil te staan bij het doel van de visualisatie. Wat is het gewenste effect en voor wie is het? Antwoorden hierop beïnvloeden bepaalde ontwerpkeuzes aanzienlijk, maar helaas wordt hier niet altijd even goed bij stil gestaan.

Kirk besteedt ook veel aandacht aan de gewenste skills, kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor het maken van succesvolle datavisualisaties. In zijn boek onderscheidt hij acht verschillende rollen/vaardigheden, welke hij noemt “the eight hats of data visualization” (p. 48).

The “eight hats” of data visualization design:

  1. The initiator: Iemand die in staat is om eindbeslissingen te nemen, een project kan sturen en  nadenkt over het doel en de doelgroep van de visualisatie.
  2. The data scientist: Iemand die kan werken met datasets en patronen en relaties hierin herkent.
  3. The journalist: De storyteller, iemand die in staat is een verhaal met een visualisatie te vertellen.
  4. The computer scientist: Iemand met de technische know-how, die kan werken met de juiste software.
  5. The designer: De creatieveling. Iemand met oog voor visuele details.
  6. The cognitive scientist: Iemand die nadenkt over de effectiviteit van de visualisatie, en theoretisch weet hoe het brein werkt en hoe bepaalde typen visualisaties worden verwerkt.
  7. The communicator: Iemand die in staat is om op verschillende niveaus te communiceren.
  8. The project manager: Iemand die oog heeft voor detail en goed is in het bewaken van een proces en planning.

Kirk stelt: “Taking an analytical look at the range of required capabilities reveals a role and need for many types of people, which can of course be fulfilled by a number of people or just one” (p. 48). Het is dus afhankelijk van de visualisatiemaker en zijn of haar multidisciplinaire skills, of meerdere experts benodigd zijn. Het visualiseren van data blijft “a multidisciplinary recipe of art, science, math, technology and many other interesting ingredients” (p. 1).

De meeste tijd gaat volgens Kirk zitten in het prepareren van data. “Depending on the size and complexity of your data, and obviously your own capabilities, software like Excel, Tableau, or Google Refine (among plenty of others), will enable you to quickly scan, filter, sort, and search through your dataset to establish its state of quality. Er zijn dus hulpmiddelen, maar belangrijk gegeven blijft dat data gezien moet worden als ruw materiaal, als het belangrijkste ingrediënt voor het creatieve recept.

Tot slot blijft datavisualisatie een iteratief proces, waarbij het belangrijk is dat men open-minded en flexibel blijft. Het is niet goed als mensen zich aan bepaalde visualisatie-ideeën blijven vasthouden, wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het anders beter kan. Datavisualisatie is en blijft een creatief proces.

 

 

Auteurs