Kennis-update #1: Information Graphics Design Challenges and Workflow Management

Information Graphics Design Challenges and Workflow Management

Studietitel: Information Graphics Design Challenges and Workflow Management
Onderzoekers: Marco Giardina (University of Neuchâtel, Zwitserland) & Pablo Medina (Sensiel Research, Zwitserland)
Publicatie: Online Journal of Communication and Media Technologies, 2013 

Samenvatting
Giardina en Medina onderzoeken het maakproces van statische informatie naar (interactieve) infographics, de uitdagingen en de kansen voor het ontwerp en de invloed hiervan op mediabedrijven. Om dit te kunnen onderzoeken hebben zij een casestudie uitgevoerd bij de New York Times. Interviews zijn gehouden met de Graphic Editor en met medewerkers van de Infographic Department. Daarnaast zijn een vijftigtal infographics geanalyseerd.

Uit hun onderzoek blijkt dat het maakproces van een infographic wordt beïnvloed door een drietal factoren:

  1. De aanwezigheid van grafische computerprogramma’s
  2. De grafische en journalistieke vaardigheden van de medewerkers van het infographic team
  3. De gangbare journalistieke processen.

Wat de grafische computerprogramma’s betreft werkt de NYT het liefst met Adobe Flash, vooral ook vanwege het internationale karakter en bereik van het programma. Daarnaast blijken de multidisciplinaire vaardigheden van de medewerkers ook cruciaal. Volgens Steve Duenes, de Graphic Editor van de NYT zijn de benodigde competenties multidisciplinair: medewerkers moeten over zowel cartografische, statistische, grafische, als journalistieke kwaliteiten beschikken.

De onderzoekers zijn dan ook van mening dat vanuit educatieoogpunt, medewerkers met verschillende vaardigheden benodigd zijn. Oftewel, voor de bevordering van het maakproces van infographics moeten medewerkers over een ‘skillset mix’ van competenties beschikken.

 

Auteurs