Journalistiek en politiek in onzekere tijden

Zowel de politicus als de journalist is het contact met de burger kwijtgeraakt. Een viertal Nederlandse politieke wetenschappers en een journalist betogen in het boekje Journalistiek en politiek in onzekere tijden wat daarvan de oorzaak is, wat de gevolgen zijn en wat eraan gedaan zou moeten worden.
Vooral de constatering dat er een tweedeling ontstaat tussen de ‘intensieve nieuwsvolgers’ en de ‘politiek onwetenden’, wordt door de auteurs als zorgelijk ervaren. Het verschijnsel versterkt de kloof tussen de overgrote meerderheid van de burgers en de politieke en maatschappelijke elite. Daarbij komt dat feiten niet meer tellen in de dramademocratie, waarin meningen en gevoelens bepalend zijn in bestuurlijke keuzes. Politici laten zich leiden door de waan van de dag, en reageren vooral op mediahypes. Oud-president Bill Clinton noemde dit fact free politics.
Uit dit inzichtelijke boekje wordt duidelijk dat de relatie tussen politiek en maatschappij ingewikkelder is geworden.
Kant en klare oplossingen zijn er natuurlijk niet, maar de kwaliteitsmedia moeten meer op eigen gezag informeren, burgers een platform bieden, de macht controleren en aan agendasetting te doen. Duidelijk wordt ook dat de politiek actiever zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Luisteren, maar dan leiden. Aan onzekere politici heeft een land niks.

Journalistiek en politiek in onzekere tijden, 2012, red. Kees Brants, 978‐90‐5931‐799‐4 | paperback | 114 pagina’s | € 22,50, Boom / Lemma

Op het Politicologenetmaal, 31 mei en 1 juni, presenteren Marco van Kerkhoven en Piet Bakker van het lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek een onderzoek naar de rol van online nieuwsmedia bij de informatievoorziening tijdens de lokale en nationale verkiezingen van 2010 en 2011 in Almere.

Auteurs