Internetrecht voor journalisten. Bestaat dat in Nederland?

Mag je foto’s van Twitter of van een website overnemen als dat zonder winstoogmerk gebeurt? Wat is het verschil tussen smaad, laster en belediging? Valt een blog onder de Raad voor de Journalistiek? Is aggregatie zonder bronvermedlng toegestaan? Bestaat verschoningsrecht nu wel of niet in Nederland?

Deze en nog veel andere vragen zijn voor Engelse journalisten in één handig boek samengevat: Internet Law; an Essential Guide for Journalists, Bloggers, Web writers, Webmasters, Social media users, PR and comms staff,  Web editors van Cleland Thom (en voor minder dan een tientje).

Paul Bradshaw (Onlinejournalismblog) schreef er een juichende recensie over.

Bestaat zoiets in Nederland? Zo nee… waarom niet?

 

Auteurs

3 comments