Infographic-makers zijn journalisten…

Onderstaande blog is geschreven door oud kenniskringlid Laura Buijs. 

Dat is wat tijdens de Infographic-lezing op 15 oktober, georganiseerd door het Ontwerpplatform Leiden, duidelijk naar voren kwam. Jos van den Broek (hoogleraar wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden) benadrukt dat infographic-makers net als journalisten antwoord moeten geven op de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom etc. Als deze elementen niet in een infographic zijn verwerkt, is deze niet volledig. Volgens Van den Broek zijn infographics zonder tekst dan ook niet compleet.

Ook Loek Weijts (infographic specialist en illustrator) geeft aan dat tekst een belangrijk onderdeel is van een infographic. De meeste tijd gaat volgens hem zitten in het zoeken van de juiste bronnen voor informatieverzameling. Naast journalistieke kwaliteiten, zijn onderzoeksvaardigheden dus ook gewenst.

Vragen uit de zaal gaan over de beoordelingscriteria van een infographic. Wat maakt een infographic geslaagd en succesvol? In hoeverre wordt er rekening gehouden met de interpretatie van de lezer? Wat is het niveau en waar ligt deze grens? Eenduidige antwoorden ontbreken echter nog. Vanwege de vele vraagtekens, voert Journalismlab momenteel onderzoek uit naar infographics en datavisualisaties (onderzoeksproject ‘Every Picture Tells a Story), waarbij beoordelingscriteria en succesfactoren belangrijke speerpunten zijn.

Auteurs