‘In een wereld vol zombies is er hoop voor de journalistiek’

… en dat is niet de enige provocatieve one-liner van Mark Deuze, hoogleraar Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Indiana University in Bloomington (VS).

Ook “We leven niet met maar in media” en “Media zijn voor ons als eten en ademhalen” zijn ontleend aan zijn nieuwe boek Media Life waarmee Deuze zich mengt in het debat over de toekomst van de journalistiek en de digitale cultuur.

Op dinsdag 12 juni is Mark Deuze op de FCJ (School voor Journalistiek, Utrecht) om over zijn nieuwe boek te vertellen. Hij gaat daarna het debat aan met studenten van de redactie Krant van de Toekomst. Want: je mobiel even noodzakelijk als je ontbijt? Gaat dat niet wat ver!

Padualaan 99. Van twaalf tot twee. Aanmelden via mail.

Auteurs

2 comments