Grenzen aan de journalistiek: onderzoek, event en tentoonstelling

Exploring journalism’s limits, Enacting and theorising the boundaries of the journalistic field. Met die insteek werd de afgelopen twee jaar een NWO-onderzoek gedaan waarin makers en onderzoekers samenwerkten op het gebied van journalistiek en de bredere creatieve industrie. Doel was om de grenzen van de journalistiek te analyseren. Op 8 februari worden de resultaten hiervan op creatieve wijze gepresenteerd bij ALab Amsterdam.

Wat zijn de mogelijkheden om de grenzen te verbreden, om nieuwe kansen te creëren die relevant zijn voor de professional, de sector en de samenleving? Die vraag stond onder meer centraal in het project dat werd uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen, journalistiek platform VersPers, creatieve broedplaats A lab in Amsterdam en J-lab.

Slotevent samen met Brede Netwerk

Het slotevent wordt gehouden samen met het Brede Netwerk in ALab Amsterdam. Het Brede Netwerk heeft als doel het stimuleren van diversiteit bij de Nederlandse media en jonge talenten kansen bieden in de journalistiek. Bij het event zal er een debat zijn met Giselle van Cann (NOS), Rennie Rijpma (AD), Monique Snoeien (NRC), Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer), Henk Jan Karsten (RTV Oost). Daarnaast zijn er speeddates met redacteuren van NRC, regionale media en 3FM en een tentoonstelling.

Installaties in plaats van papers

De tentoonstelling bestaat uit diverse installaties die voortkomen uit de verschillende deelprojecten. Aangezien het hier om het opzoeken van grenzen gaat, worden de resultaten ook anders gepresenteerd dan in een gebruikelijke wetenschappelijke paper. Zo is er het deelproject Lost in Europe, waarin journalisten op zoek gaan naar 10.000 verdwenen vluchtelingenkinderen in Europa. Daarnaast is er Artist in the newsroom, waarin een visual artist inzichtelijk maakt hoe hiërarchische verschillen terug te zien zijn in de wijze waarop redacties zijn ingericht.

Ook is er Picture This! waarin journalisten in foto’s laten zien wanneer zij op zich hun werkplek bewust zijn van hun functie. In Journalistic Cityscape, een interactieve illustratie, is verbeeld hoe journalisten hun rol als object in de maatschappij zien: van vuurtoren tot boom, van sleutel tot brievenbus. In het project Love me, hate me hebben journalisten liefdesbrieven en ontslagbrieven geschreven aan de journalistiek.

Website voor startende journalist

Grenzen komen ook starters in de journalistiek tegen. Speciaal voor hen is A Starter’s Toolkit for Journalists ontwikkeld. Deze mobiele website is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek onder pas afgestudeerde journalisten. Het had als doel om te achterhalen tegen welke grenzen zij oplopen en welke vragen zij hebben.

Informatie en aanmelden

De mobiele tentoonstelling van het project Exploring journalism’s limits zal de komende maanden op diverse plekken te zien zijn, onder andere bij de RUG, HU en in ALab.

De bijeenkomst is om 13.30 uur op 8 februari bij A Lab in Amsterdam. Voor het programma kijk hier. Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

MEER OVER

Over Journalismlab

Onderzoek in de context van de digitale wereld

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Deel dit artikel:

Lees meer

Thema's

Research &
automatisering

De veranderende researchpraktijk en de rol van AI

Belevenis-
journalistiek

Digitale storytelling en het effect op de consument

Nieuws-
consumptie

Verschillende vormen van nieuws en het effect ervan

Innovatie
in onderwijs

Journalistiekonderwijs in een veranderende wereld

Lokale
journalistiek

Ontwikkelingen op het gebied van lokale media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.