Gratis webcursussen: data, Google, Excel, social, visualisatie

De cursus met de spannendste naam is “Mistakes We Made So You Don’t Have To: Data Visualisation, Journalism and the Web.” Clickbait in cursusland.

Het online video-cursus-platform LEARNO European Journalism Centre bevat inmiddels acht gratis cursussen over over andere data, Google,data-cleaning (met Excel, 3 delen), sociale media, verificatie en data-visualisatie.

De cursussen zijn gratis en video-based (Vimeo). Onderwerpen: Bulletproof Data Journalism (7 delen), Going Viral Using Social Media Analytics 9 delen), Google Search for Journalists (3 delen).

Een negende cursus, Charting Tools for the Newsroom, staat binnenkort online.

Auteurs