Blog: innovatie nieuwsorganisatie

Interactieve infographics zijn de redding van de nieuwsindustrie. Voorwaarde is wel dat redacties zich anders gaan organiseren. Vroeger kwam het plaatje aan het eind van de nieuwsproductie. Met infographics begint die productie met het plaatje. Dat betekent dat grafisch ontwerpers en data-analisten eerder bij de nieuwsproductie betrokken moeten worden.

Dat beweren Marco Giardina en Pablo Medina in hun artikel ‘Information Graphics Design Challenges and Workflow Management’. Zij onderzochten hoe de productie van infographics de organisatie van de nieuwsproductie verandert. Hiervoor hebben ze onder andere de productie van infographics van de afgelopen tien jaar bij de New York Times bekeken.

Vanaf 2007 neemt de productie van infographics bij de Times sterk toe. Economie en binnenlands nieuws leenden zich het vaakst voor visualisaties. De kwaliteit van de producties hangt samen met de gebruikte software, en wat de medewerkers kunnen met data, vormgeving en journalistiek. Ten tijde van het onderzoek (2011) werd voornamelijk met Flash gewerkt en beschikte het multidisciplinaire team van datajournalisten over kennis van cartografie, statistiek, grafische vormgeving en journalistiek. Met daarnaast de nodige kennis over specifieke deelgebieden zoals economie. Toekomstig onderzoek op dit gebied moet zich volgens de auteurs vooral richten op vormen van samenwerking en de manier waarop het publiek de visualisaties verwerkt.

Een samenvatting van het artikel is op deze site te vinden onder tab ‘Onderzoek-beroepenveld’. Dit wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie:

Giardina, M. en P. Medina (2013) Information Graphics Design Challenges and Workflow Management. Online Journal of Communication and Media Technologies. Vol 1. Issue 1 pp 108 -124

Hieronder een schematische weergave van het genoemde artikel. Gemaakt met Inspiration door Gerard Smit onderzoeker verbonden aan de HU en het project Every Picture.

 

Samenvatting van het genoemde artikel. Gemaakt met Inspiration door Gerard Smit

Auteurs