De stand van Every Picture Tells a Story Research Project & Minor

Every Picture Tells a Story op Infographics Congres 2012

Vrijdag 9 maart jl was de kenniskring aanwezig op het Infographics Congres 2012, dat dit jaar voor de vijfde keer werd gehouden in Zeist. Meerdere internationale gasten spraken ruim driehonderd deelnemers toe. Die deelnemers waren vooral makers en onderzoekers van datavisualisatie en information design. FD-hoofredacteur Jan Bonjer reeg als dagvoorzitter bekwaam een rijtje (heelas bijna uitsluitend mannelijke) sprekers aan elkaar, variërend van Jan Rothuizen, bekend van de zachte atlassen tot Sean McNaughton van National Geographic en van Willem van Eck, cartograaf bij ESRI tot Frans Verstraten, hoogleraar experimentele psychologie aan de UU.
 
Het research project en de minor ‘Every Picture Tells a Story’ had een uitgebreide stand, waar door kenniskringleden en andere FCJ-medewerkers met geïnteresseerden werd kennisgemaakt, gepraat en kaartjes uitgewisseld om nader te bekijken hoe het contact kan worden uitgebreid. Zo werd gesproken met Dr. Michael Stoll, professor visual storytelling te Augsburg, Darmstadt en Neuchatel, die een prachtige tentoonsteling van twintigste-eeuwse infographics had meegebracht. We bekijken nu hoe we die tentoonstelling in de FCJ kunnen plaatsen ter gelegenheid van de start van het project en de minor in september as. Zo waren er nog talloze andere contacten, zoals met studenten en jonge professionals die geïntereseerd waren in de minor. De afgestudeerden vroegen ook naar parttime onderwijs of een Master-opleiding op dit gebied.
Op de HvA is een minor in datavisualisatie vanuit technische hoek opgezet waarmee misschien ook samengewerkt kan worden.
Voor de gelegenheid werd het domein www.everypicture.nl geregistreerd en van een ‘in-aanbouw-schutting’ voorzien. Ook werd er drukwerk gemaakt, dat ook op de minormarkt van 22 maart zal worden uitgedeeld.
 
Yael de Haan, nieuwe collega in de kenniskring (op de foto links met het witte jasje) was mee. Yael is onder andere belast met het bouwen van bruggen tussen onderzoek en onderwijs. En dat is in Every Picture met name van toepassing, gezien de koppeling met de Minor Datadesign, die nauw verbonden is aan het onderzoeksproject.
Ook Indra van Deemter, mediatheekmedewerkster en assistent-coördinator van de minor, was er (rechts naast Yael).
 

Auteurs