‘We don’t need another hero?’ (19/26)

Digital First Media trekt de stekker uit Thunderdome, een centrale nieuwsredactie in een zijstraat van Wallstreet, NYC. Het idee was in heel Amerika een netwerk van lokale nieuwssites centraal te ondersteunen met stevige content. Twee jaar later dekken de inkomsten nog niet de kosten. Sprinkhaan Alden Global Capital stopt ermee, en zet in de slipstream de regionale kranten ook maar meteen te koop. 

Net voor de start, anderhalf jaar geleden was de hoofdredactrice van Thunderdome Robyn Tomlin nog optimistisch. Dat was in een tijd dat ze mensen aannam bij Thunderdome: curators, mobile producers, database developers. “Project Thunderdome heeft drie doelstellingen,” vertelde ze toen. “Het centraliseren van niet-lokaal nieuws en web-producties, het creëren van internetverkeer en inkomsten gerelateerde digitale content, en het technisch ondersteunen van de regionale redacties voor de digitale toepassingen.”

Thunderdome is een initiatief van het Amerikaanse Digital First Media, een uitgeverijconstructie van meer dan achthonderd kranten en websites die naar eigen zeggen 61 miljoen mensen bereikten in achttien staten. Om de nationale en internationale multimediale kopij voor alle producties en platformen te stroomlijnen werd op Manhattan een nieuwe centrale nieuwsroom ingericht. Het moest een plaats worden met vooral redactioneel en technisch geschoolde mensen. De regionale verslagevers zaten bij de kranten. ‘Local heroes,’ zoals Tomlin ze noemde.

Project Thunderdome had naast de centrale redactie in New York mensen in Washington, D.C., Colorado, North Carolina, Washington state, Connecticut en Michigan voor de nationale verslaggeving. En daarnaast een fotoredactie in Denver. De plannen om een community van data en video-journalisten op te zetten is niet van de grond gekomen.

Naast het sluiten van Thunderdome gaat eigenaar van DFM, Alden Global Capital ook zijn kranten van de hand doen. Binnen afzienbare tijd worden met name de kranten rond de grote steden te koop gezet, is de verwachting.

Gelijk

Joshua Benton, directeur van het Nieman Journalism Lab, het journalistieke studie- en onderzoekscentrum van Harvard, is nooit optimistisch geweest over projecten als Thunderdome, grootschalige investeringen gericht op een lokale markt. “Hyperlocale websites zijn een sof gebleken. Lokale adverteerders gaan niet online.” Locale nieuwssites gemaakt met amateurs en een relatief kleine professionele staf, maken wel een kans, aldus de directeur van Niemanlab anderhalf jaar geleden. “Maar daar loert het gevaar van het gebrek aan kwaliteit en continuïteit.”

In Nederland zijn tenminste 130 eigenaren; eenpitters, collectieven en spin-offs actief met het berichten zij over lokale politiek, cultuur, sport en 112-nieuws uit de regio. Sommigen pakken het ambitieus aan, anderen doen het erbij. Met en zonder personeel, met en zonder advertenties; alles komt voor.

Voor het eerst is deze nieuwe – concurrerende – marktpartij in Nederland gedetailleerd in kaart gebrachtEen eerste verslag van de resultaten is in september aangeboden aan de staatssecretaris van Cultuur.

 

 

Auteurs