Dit weekend in de Financial Times: Balogh, Berezin en Walmley

De Financial Times heeft sinds half november een bot dat de redactie alarmeert als ze teveel mannen als bron gebruiken. De zogenoemde ‘She said, he said’ bot gebruikt voornaamwoorden en voornamen om vast te stellen of een bron man of vrouw is.

Diversiteit in brongebruik

De diversiteit van bronnen is al langer speerpunt in het beleid van de Financial Times. De redactie gebruikt ook al een bot dat het aantal vrouwen op foto’s telt. Maar de FT is bepaald geen voorloper. De BBC heeft het best uitgewerkte diversiteitsbeleid voor media. Maar bij de BBC, en andere nationale publieke omroepen, staat diversiteitsbeleid in het kader van evenwichtige berichtgeving over de samenleving. Betrouwbare berichtgeving hoort gender en kleur van de samenleving te weerspiegelen. Opvallend, of niet, is dat de Financial Times in haar diversiteitsstreven helemaal niet refereert aan de journalistieke beroepsideologie, maar marketingargumenten gebruikt. Ze willen gewoon meer vrouwelijke lezers. Prima trouwens.

Evenwichtige berichtgeving

Ook opmerkelijk is dat evenwichtig brongebruik weer op de journalistieke agenda staat. In de debatten over fakenews en misinformatie wordt vooral het belang van feiten en fact-checken benadrukt. Maar feitelijke juistheid is niet het enige dat telt als de journalistiek betrouwbare verhalen wil vertellen. Minstens zo belangrijk is dat het héle verhaal verteld wordt. Betrouwbare journalistiek moet ook evenwichtig zijn. In evenwichtige berichtgeving komen alle meningen aan bod en zijn de bronnen divers.

En is de Financial Times nu meer divers? Dat is na amper een maand, bij gebrek aan een nulmeting, zonder correctie voor het aantal vrouwen in specifieke sectoren en zonder een classificatie van de berichten, lastig te zeggen. Maar toch, in de Europese (print) editie van de Financial Times van afgelopen weekend tellen we in het eerste (nieuws) katern wel drie achtergrondverhalen met vrouwen in de hoofdrol: Linda Balogh, een werkneemster van General Motors, computer pionier Evelyn Berezin en een CEO van GlaxoSmithKline: Emma Walmley. Het lijkt erop dat ‘she said’ werkt.

Auteurs