Journalismlab_screenshot_appstore_volkskrant_editie

De digitale krant in Nederland

Tot voor kort was de digitale krant in Nederland niet veel meer dan een pdf-versie van de papieren krant, waar je misschien op artikel kon klikken voor betere leesbaarheid. Dat moet beter kunnen, dacht ik twee jaar geleden. Dus onderzocht ik voor mijn masterscriptie de ervaringen van de gebruikers van de Nederlandse E-paper, en de mogelijke optimalisering daarvan. Hoe staat het nu met de digitale krant in Nederland?

Iedereen is bekend met de digitale krant, of e-paper. Geen nieuws-app of website, maar een digitale versie van de papieren krant. De oplagen hiervan worden sinds 2005 gerapporteerd door de Volkskrant en NRC – en stijgen sindsdien. Sinds 2013 doen vrijwel alle titels dit (Piet Bakker, De Stand van de Nieuwsmedia). In 2017 groeide de digitale opgave met bijna 20 procent, terwijl de betaalde oplage van de landelijke kranten al een aantal jaar flink daalt (Piet Bakker, De Stand van de Nieuwsmedia).

Opvallend is dat in Nederland tot dit jaar de dagbladen bij de digitale krant nog geen gebruik maakten van nieuwe communicatietechnologieën, zoals multimedia (video en audio), lay-outs die aan online conventies voldoen, hyperlinks en social media tools. In andere landen deden de dagbladen dit al wel, waaronder Die Welt, The Times, The Guardian en The Independent. Zij gebruikten ‘hybride’ e-papers waar online communicatietechnologieën zijn geïntegreerd in de digitale dagelijkse krant (De Bruin, 2016).

De optimalisering van de digitale krant

Waarom zou iemand voor zo’n pdf willen betalen als er ook gratis nieuwsapps zijn zoals NOS en nu.nl? Met deze reden onderzocht ik aan de hand van informant-interviews, waarin de participanten demonstreerden hoe zij de digitale krant gebruiken, wat de ervaringen waren van hun digitale krant (AD, Trouw, de Volkskrant, NRC) in vergelijking met een hybride versie (The Guardian). Met als doel te kijken of de ervaring geoptimaliseerd kon worden (en het zo aantrekkelijk te maken ervoor te betalen).

Nu, twee jaar later, komt de Volkskrant met een variant van een hybride digitale krant: de Editie voor op de tablet. Voor zo ver ik weet de enige in Nederland op het moment. Deze editie is gratis, met dezelfde inhoud als de betaalde krant.

Journalismlab_screenshot_volkskrant_editie_appstore

Screenshot uit de App Store van de nieuwe Volkskrant Editie

Tussen krant en website

Het doel van het onderzoek was juist om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een aantrekkelijker e-paper die mogelijk de daling in de omzet van de Nederlandse dagbladpers kon tegenaan.

Uit de interviews bleek dat de gebruikers van de e-paper de ervaringen beschrijven op het gebied van gewoonten, als materieel artefact en als iets wat voor emotionele verbondenheid zorgt. De participanten vergeleken de e-paper enerzijds met de papieren krant en anderzijds met nieuwssites of –apps. De e-paper lijkt tussen beiden in te zitten. De e-paper neemt dezelfde plek in het dagelijks leven in en wordt voor dezelfde soort informatie gebruikt als de papieren krant, maar wordt op technologisch gebied vergeleken met nieuwswebsites.

Wat de gebruikers vooral misten in de Nederlandse e-paper, is het kunnen personaliseren van hun nieuwspaden en –gebruik. De participanten willen een groter gevoel van controle hebben over het medium. Dit kan behaald worden middels een grotere manipuleerbaarheid (door een makkelijke navigatie en functies waarmee ze content kunnen beheren), meer overzichtelijkheid (waardoor ze een goed overzicht hebben van de content en zo hun eigen nieuwspaden kunnen kiezen) en meer interactiviteit (zoals hyperteksten en multimedia waarmee ze hun nieuwspaden kunnen uitbreiden voor meer achtergrondinformatie en context). Het gaat hierbij niet om gepersonaliseerde inhoud of meer controle over de inhoud, enkel over het gebruik.

Na een eerste blik op de nieuwe editie van de Volkskrant lijkt deze op alle punten te scoren. Het blijft voor mij de vraag waarom dagbladen niet eerder deze hybride vorm hebben gecreëerd, nu blijkt dat de digitale krant een blijvend succes is. Wanneer zullen andere titels volgen?

 

Journalismlab_screenshot_masterscriptie_de_Bruin

De Bruin, K. (2016) Tussen krant en website. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van de gebruikers van de Nederlandse e-paper. Vrije Universiteit Amsterdam. www.ubvu.vu.nl/pub/index_oclc.cfm?SearchObjectId=8&objectid=109&ordering=1&openitem=180753

Auteurs

3 comments

 • Er waren wel degelijk al replica’s (qua inhoud 1 op 1 kopie van de printversie) die in een interactief digitaal jasje werden gestoken. In Nederland bijvoorbeeld de apps van het Noord Hollands dagblad (en andere titels van HMC). Het Vlaamse bedrijf Twipe ontwikkelde hiervoor al jaren geleden technologie die uitgevers deze mogelijkheden bood. De eerste klant van Twipe was het Vlaamse dagblad De Standaard. Inmiddels zijn veel titels weer afgestapt van het zgn. Nextgen (zo genoemd door Twipe) model. Maar nog genoeg voorbeelden in de appstores volgens mij. Zie ook http://www.twipemobile.com/solutions/nextgen-digital-publishing-suite/

  • Kiki de Bruin

   Bedankt voor je reactie Tim. Wordt in dit model ook gebruikt gemaakt van video/audio of is het vooral navigatie en leesbaarheid? En weet je misschien sinds wanneer?
   Nextgen klinkt in ieder geval bekend, maar ik had het niet opgemerkt als hybride e-paper, omdat er geen nieuwe communicatietechnologie geïntegreerd waren (dacht ik).

 • Martijn Coehorst

  Oplossingen voor kranten uitgevers in het hybride model wordt ook al jaren door https://ePublisher.world geleverd.
  Veelal gaat het inderdaad om de papieren krant met een extra leesbaarheid door een artikel kliklaag.
  Daarnaast worden artikelen los aangeboden in zeer gevarieerde businessmodellen. Hierin zitten ook vaak verrijkingen zoals video.
  Dit zijn niet altijd de grote landelijke kranten die deze stap zetten, maar juist de lokale nieuws media die de stap zetten en de extra effort doen voor rijkere content.
  Digitaal kan in mijn ogen 3 zaken toevoegen. Fun, Function and Content. Met Fun bedoel ik animaties en dat soort zaken, function is het gebruikersgemak van een (automatische) klikbare inhoudsopgave, links en alles wat je online functioneel meer kan dan op papier.
  Maar de grote toegevoegde waarde zit met name in Content. De verrijking hiervan met onder meer video is hetgaan waar je nu echt waarde toevoegd tov papier.
  Nadeel is echter dat dit niet iets is dat op het laatste moment van de workflow kan worden toegevoegd.
  Hiervoor moet in het begin van de workflow worden gedacht aan de digitale versie. Dus tijdens de creatie van de content al, zodat het een integraal onderdeel wordt.
  Met name dit lijkt de uitdaging te zijn voor de uitgevers. Hoe kleiner de organisatie, hoe gemakkelijker dit vaak te integreren is.