Blog: Data-visualisatie als actiemiddel

De gangbare definitie van een visualisatie is dat die complexe informatie inzichtelijk maakt. Maar kan een visualisatie meer dan dat? Kan het een actiemiddel zijn?

In Egypte wel.

Het land is niet alleen in het nieuws vanwege de revolutie, de opstand tegen Morsi, de Moslimbroeders en de demonstraties op Tahrir Square.

Het land heeft binnen korte tijd ook een uiterst bedenkelijke reputatie verworven op het gebied van seksueel geweld tegen vrouwen; aanranding en verkrachting zijn schering en inslag.

Volgens de Australische krant The Age: “Anti-Sexual Harassment said it had recorded 44 cases of sexual assaults and harassment against women on Sunday night alone, the highest number it had encountered since the group was formed in November 2012.”

Screen shot 2013-07-03 at 3.17.47 PM

Een andere groep, HarassMap, houdt een permanente bijgewerkte kaart bij die nauwgezet en angstaanjagend seksueel geweld in kaart brengt.

Maar de groep doet meer. Op plekken die extreem gevaarlijk zijn probeert ze mannen (vaak huismeesters) aan te spreken en verantwoordelijk te maken voor de veiligheid van vrouwen op straat. En vaak met succes.

Vormen van seksueel kunnen ook aangemeld worden via de website.

(Journaliste Monique Samuel sprak over deze website tijdens de Anton de Komlezing die 19 juni door Trouw in Amsterdam werd georganiseerd).

 

Auteurs