The state of news photography: lage verdiensten & grote tevredenheid

Pew’s jaarlijkse State of the News Media is bekend. Maar nu is er ook een State of News Photography. Een studie van het Reuters Institute in Oxford naar de positie van fotografen en nieuwsfotografie.

Het is een eerste studie waardoor er geen vergelijkingen met vorige jaren zijn te trekken. En ondanks dat het een omvangrijke studie is – 1.556 fotografen uit meer dan 100 landen – is het niet representatief voor de persfotografie als geheel. Het gaat om de top van de markt: inzenders voor de 2015 World Press Photo Contest.

Van de inzenders was 85% man terwijl 60% als zelfstandige werkte. Drie kwart werkte full-time als fotograaf. Ruim de helft van de deelnemers aan de enquête concentreerde zich op stills photography, maar ruim 90% zou dat het liefste doen. Een derde maate ook video, hetzij als vrije keuze, hetzij omdat dat nodig was. Drie kwart verdient minder dan $ 40.000 per jaar met fotografie, een derde minder dan $ 10.000.

Ongeoorloofd gebruik van foto’s – dus zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat, is wijd verbreid. De grote meerderheid van de ondervraagden heeft daar mee te maken gehad.

Fotograaf is een gevaarlijk beroep, meer dan 90% zegt zich wel eens bedreigd te hebben gevoeld “vulnerable to the threat of physical risk or injury at some point during their normal duties.” Zuid- en Centraal Amerika worden het gevaarlijkst gevonden, Europa en Noord Amerika zijn het veiligst.
Drie kwart van de fotografen beschouwen foto-manipulatie als een serieus probleem. Van de nieuwsfotografen zegt 75% nooit een foto te veranderen (afgezien van cropping). 36% zei ‘nooit’ een foto in scene te zetten (poseren, acties herhalen). Slechts 10% zei nooit in-camera of RAW files te veranderen (contrast, tone, verzadiging). De helft zegt dat vaak of altijd te doen.

State of News PhotographyBurgers die foto’s maken wordt niet echt als een probleem gezien. Digitalisering betekent wel dat een website, een blog of andere social media belangrijk zijn (62% zet Facebook op de eerste plek, daarna volgen Twitter en Instagram). Slechts 11% van de ondervraagden maakt daar geen gebruik van.

Het eindoordeel:

Notwithstanding the low financial rewards, industry challenges, and physical risks, the survey evidence suggests that there is a high degree of job satisfaction, creative expression and personal reward among professional photographers. Two-thirds of the respondents said they were happy with their choice of livelihood, and 55% feel mostly or always positive about the future.

Het hele rapport is als pdf te downloaden vanaf de website van het project.

 

Auteurs