“Teamwork makes good ideas arise”

Onderstaande blog is geschreven door oud kenniskringlid Laura Buijs. 

Dat was wat Alberto Cairo (auteur van het boek The Functional Art en Professor Information Graphics and Visualization) benadrukte in zijn presentatie tijdens het Infographic Jaarcongres 2013. Aangezien het maken van infographics veel expertise vergt op het vlak van data-analyse, storytelling en visualisatie, is het van groot belang om samen te werken.

Volgens Cairo is het voor designers en journalisten belangrijk om kennis te hebben van data en het interpreteren hiervan, maar niet om de beste data analist te worden. “Stick to the basic skills. Infographics do not depend on software, but on thinking.” Werk samen om alle benodigde expertises te bundelen, maar zorg dat je de basisprincipes kent.

Jan Bonjer (Hoofdredacteur van het Financieele Dagblad) sloot het congres af met de wrap up tekst: “Het gaat om de kracht van het samenspel”. Hij benadrukt het feit dat de grenzen tussen verschillende disciplines vervagen, maar dat het belangrijk is dat een ieder zijn eigen expertise behoudt en dat krachten worden gebundeld. “Daar maak je media mee, daar gaat het om”.

Het interdisciplinaire maakproces voor infographics en het samenbundelen van expertises, is precies waar wij als onderzoekslab momenteel onderzoek naar doen met het project Every Picture Tells a Story. Aan de hand van casestudies onderzoeken wij dit  interdisciplinaire proces en kijken wij naar alle benodigde disciplines. Volg onze onderzoeksvorderingen op de projectsite.

Auteurs