Studenten journalistiek moeten leren out-of-the box te denken

Tijdens de Honours conferentie op 3 en 4 oktober stond excellentie centraal. “The best is not good enough! We strive not only for the best but also want our students to strive for the best”, stelde Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam.

Hoe kun je het beste uit de studenten halen? Hoe kun je studenten die iets meer willen en kunnen, laten uitblinken?

Claire Boonstra

Claire Boonstra, mede-oprichter van Layar, gaf tijdens de Honours conferentie een boeiend en persoonlijk verhaal over haar carrière. Alles stond in het teken van hogerop komen, hoge cijfers scoren op school, hoge beoordelingen op het werk, met als ultieme droom en die uiteindelijk ook verwezenlijkt werd: uitgenodigd worden voor de World Economic Forum. “I was there when the revoution in Egypt had just started. I expected that there was the place hat it would happen, that we would think how we could help. But nothing happened and I was very dissapointed”

Met een pakkend voorbeeld illustreert ze hoe onze maatschappij steeds meer bezeten is met het belang van status en toetsen. Een maatschappij waar iedereen leert op dezelfde manier te denken en aan dezelfde kwalificaties te voldoen. “People are being moulded into the average manager”. Een vraag op de CITO-toets is welk associatie je hebt met het woord iglo: koud of warm? Het ‘goede’ antwoord is koud. Maar Claire vertelde dat haar neefje het heel anders benaderde: “een eskimo bouwt een iglo omdat het buiten koud is, maar binnenin is het warm. Daarom koos ik rood”. En omdat hij rood had gekozen, was de veronderstelling dat het kind niet wist wat een iglo was.

 

cold warm iglo

 

Volgens Claire Boonstra worden er bij veel toetsen, zoals de CITO of IQ test getoetst op een aantal vaardigheden en kwaliteiten, maar wordt er minder gekeken naar een andere manier van denken, out-of-the box en creatief denken. Haar motto is dan ook: “we have to educate for value not for tests”.

De School voor Journalistiek in Utrecht is sinds een aantal jaar intensief bezig met de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, zodat het aansluit bij de behoeften van de beroepspraktijk. Er wordt meer nadruk gelegd op crossmedialiteit, ze leren onder tijdsdruk te werken en actuele researchdossiers te maken. En er wordt veel gedaan aan het Honours programma. Maar wanneer blink je uit in de journalistiek?

Bij alles staat toetsing voorop. Ik pleit niet voor het afschaffen van toetsen of beoordelingen, maar excellentie is veel meer dan dat. En nog belangrijker, hoe bereiden we studenten journalistiek voor om het onzekere medialandschap in te stappen. Met hoge cijfers alleen kom je er tegenwoordig niet meer. De journalistiek van de toekomst vraagt steeds meer een ondernemende houding, een out-of-the box denker.

Maar hoe leer je studenten journalistiek om out-of-the box te denken of op te leiden tot entrepreneurs? Hoe creëer je een ondernemende geest?

Kaos Pilot

Kaos Pilot is een school in Denemarken gericht op leiderschap en entrepreneurship. De nadruk ligt op het ‘anders’ leren en creatief te denken om zo veranderingen te realiseren. “Our teaching programmes are not designed simply to shape students to fit the future, but to help them create it.”

Dit doen ze door veel actie-onderwijs in real life settings met actuele, echte problemen. Studenten gaan in interdisciplinaire teams aan de slag om kennis om te zetten in producten en ideeën en nieuwe kennis te genereren. Alles wat ze leren wordt in projectvorm gegeven, waar ook ruimte wordt gegeven aan experimenteren. Individuele en groepscoaching en reflectie zijn belangrijk aandachtsgebieden gedurende de hele opleiding.

Als de scholen journalistiek aan willen sluiten bij een compleet veranderd journalistiek veld is het ook zaak om onderwijsvormen in te richten, die opleiden voor creatieve change-makers in de journalistiek.

Debat: journalist in opleiding

Op 20 november organiseert het Stimuleringsfonds voor de Pers een debat over innovatie in het journalistieke onderwijs. Wellicht is daar het moment om te praten over hoe we journalisten in spe kunnen leren waarde te creëren en out-of-the box te denken.

 

 

Auteurs