Stel, je zou een journalistiekopleiding kunnen beginnen…

Ja, stel je voor, je zou helemaal opnieuw een opleiding journalistiek mogen opzetten. Hoe pak je dat aan? Met die vraag organiseerde het lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek van de School voor Journalistiek in Utrecht de workshop ‘Educate journalists for constant change’ op het congres ‘Re-inventing Journalism’ in Winterthur. Geld speelt geen rol, maar ook oude reflexen niet – ‘kan niet’, ‘mag niet’, ‘hebben we al gedaan’ was verboden.

Even was de docent weer een student. Journalistieke opleiders uit Noorwegen, Zwitserland, België, Verenigde Staten en Duitsland kregen een eenvoudige opdracht: je mag een nieuwe opleiding journalistiek beginnen. Hoe ga je dat doen? De deelnemers brachten alleen een kop koffie en hun eigen achtergrond mee; docent, coördinator, manager van BA, MA, PhD of Mid career schools. Van 120 tot 1000 studenten, uit het noorden van Noorwegen, het pittoreske Lugano, tot het midwest Iowa.

Altijd weer verrassend met hoeveel innovatieve ideeën je kunt komen als je twintig ervaren onderzoekers en docenten bij elkaar zet en ze vraagt in groepjes van drie een uurtje te brainstormen, mindmappen en out of the box denken. Aan creatieve kreten natuurlijk geen gebrek, maar gelukkig komen er altijd ook een paar geniale gedachten op; het mag ‘tougher’, haal de beroepspraktijk in school, werk met meer onzekerheden, en ‘let’s flip the teacher’.

Suggesties voor de organisatie:
Doe alles, combineer oude patronen met nieuwe.
Verander vooral de docenten.
Dialoog met de professie kan beter.
Begin je eigen krant met ouderejaars studenten.

Suggesties voor de lesinhoud:
Gooi oude vaardigheidslessen niet weg.
Blended learning zou ook het mengen van oude en nieuwe vaardigheden kunnen zijn.
Laat de studenten meer op straat.
Laat mediaprofessionals voor de klas staan.
Ethiek als maat voor kwaliteit zou in alle lessen moeten terugkomen. Hetzelfde geldt voor de gewoonte van fact checking.

Suggesties voor beroepshoudingen:
Kritisch denken van studenten moet beter.
Shock middel: laat studenten meer leren van hun beroepsonzekerheid.
Laat studenten creatiever laten werken met analytische vaardigheden.
Studenten meer verantwoordelijkheid geven.

Screen shot 2015-02-06 at 12.18.20 PM

Radicaal genoeg?
Revolutionair anders zal de nieuwe school die bovenstaande ideeën volgt nog niet worden. Maar dat scholen hun onderwijs meer zouden moeten opzetten vanuit de vragen ‘waarom’ of ‘hoe’, in plaats van het voor de hand liggende ‘wat (moet je leren)’, bleek een gedeeld idee. Dat je lessen ook kunt beginnen met een online-opdracht die in groepen wordt uitgevoerd, en pas na afloop van het project voor het eerst contact hebt met een docent voor feedback – flipping the teacher model – zou al een stap radicaler zijn. Net als het feit dat je op een journalistiek opleiding allang niet meer alleen voor de journalistiek opleidt.

‘Veel opleidingen journalistiek zijn in een proces van continu evalueren en aanpassen van het curriculum,’ vertelt workshopvoorzitter Yael de Haan. ‘Sessies als deze kunnen inspireren. Vanuit het lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek van de School voor Journalistiek in Utrecht willen we dan ook verder gaan met het helpen delen van praktijkgerichte innovatie.’

Auteurs

Een reactie