School voor Journalistiek-prijs 2013

De School voor Journalistiek-prijs is inmiddels zeven keer uitgereikt. Ook dit jaar kunnen studenten journalistiek van de SvJ Utrecht hun beste werk inzenden. Hoofdprijs: eeuwige roem en 1000 euro.

Vorig jaar won de tv-documentaire ‘Een Vak Apart’ van Krista Arriëns en Rommert Schrijver. De documentaire toonde drie mannen die vanuit een totaal verschillende achtergrond ieder hun ziel legden in hun werk als afwasser. Maar niet alleen tv-producties kunnen worden ingezonden, de producties kunnen zich uitstrekken over alle journalistieke deelgebieden, zoals geschreven pers, radio, televisie, digitale journalistiek, fotojournalistiek en redactionele vormgeving.

En jury onder voorzitterschap van Louis Engelman bepaalt wie de prijs wint. De inlevertermijn eindigt op donderdag 25 april om 12.00 uur. Zie hier de inlevervoorwaarden en het deelnameformulier

Auteurs