Samenwerken aan online infographics vraagt om fris denken

“Ik doe alles alleen, zegt keynote speaker Jan Willem Tulp op de avond over samenwerken bij het maken van infographics. “Ik heb geen idee hoe dat zou moeten, samenwerken. Als ik aan iets begin weet ik niet wat het gaat worden. De data die ik verzamel, het design dat ik daarvoor kan gebruiken en het concept dat het geheel moet dragen, werken voortdurend op elkaar in. Alles verandert tot je iets hebt waarvan je denkt: zo moet het zijn. Hoe kun je dat werk verdelen?”

Tulp noemt zichzelf ‘data experience designer’. Hij maakt visualisaties voor bladen als Nature en Scientific American, wordt bewonderd door grootheden als Alberto Cairo, en weet zijn werk geëxposeerd in musea voor kunst en electronica. Als geen ander in Nederland combineert hij kennis van data, techniek en kunst.

Tulps statement vormt een mooi contrapunt in de door BNO en VOJN georganiseerde avond over online infographics en verhalen maken. Wat Jan Willem Tulp in zijn eentje doet, moeten anderen samen zien te klaren: kennis uit verschillende vakgebieden combineren in een voortdurende wisselwerking tot je iets hebt waar iedereen blij van wordt.

Missers

Visueel journalist Els Engel (o.a. FD) ziet zichzelf ook graag als ‘homo universalis’. “Ik wil alles zelf doen: researchen, verhalen maken, schetsen, vormgeven, programmeren en interfaces maken. Ik kan het ook allemaal,” zegt ze. Vervolgens laat ze zien waar dat allemaal mis ging.

Waar is het verhaal in de visualisatie over vluchtelingenroutes? En wat was het moeizaam data garen bij het verhaal over capaciteit opvanglocaties. En dat design van het verhaal over trends in energie is ook maar matig. Verder geworstel met uitleg over interfaces, en met online graphics die niet werken op mobiel.

“Schoorvoetend moet ik erkennen dat ik toch beter niet alles zelf kan doen,” zegt ze. “Laat mij maar doen waar ik goed in ben: schetsen maken voor een ontwerp. En laat anderen vooral doen waar zij goed in zijn. Alleen zo kom je tot de beste online infographics en verhalen.”

Engels ideale online redactie bestaat uit een tekstredacteur die voor het verhaal zorgt, een datajournalist voor het onderzoek, een infographic redacteur voor de schetsen, een interaction designer voor de gebruikersinterface en een developer voor de techniek.

Texters en vizzers

De Vlaasme data- en multimediajournalist Maarten Lambrechts (o.a De Tijd) ziet zo’n multidisciplinair team ook als ideaal. Op grond van zijn verhalen over de Panama Papers formuleert hij tien tips voor betere datajournalistiek. Betrek texters (schrijvende journalisten) bij het werk van vizzers (visuele journalisten) en vizz versa, is zijn devies.

Leer elkaars taal, leer denken zoals de ander denkt; maak je het jargon eigen van de specialisten wier data je gebruikt; maak het makkelijk je data goed te gebruiken door interfaces te bouwen waar andere journalisten mee kunnen werken; leg lezers uit wat ze uit visualisaties kunnen halen. Maar laat je niet verleiden om alles onnodig te versimpelen. Vecht tegen xenonografobie, de angst voor veelvormige infographics. Bedien je lezers, maar onderschat ze niet.

In beeld

Ook de andere sprekers op deze avond moedigen aan om, al of niet multidisciplinair, te experimenteren met data. Niet voor het mooie plaatje, mar voor een goed verhaal.

Hieronder hun belangrijkste bevindingen in beeld.

Maarten LambrechtsYordi Dam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multidisciplinair samenwerken

 

 

storytelling

digital mindset

Guardian faalt

innovation

Neurath

sprekers BNo/VOJN avond 10 mei

Auteurs