Opiniebladen: minder titels, lagere oplage

Momenteel heeft Nederland nog drie opinieweekbladen, binnen een paar maanden zijn er daar nog twee van over. Vrij Nederland wordt net als HP/De Tijd een maandblad: minder kosten, langer in de kiosk en een hogere oplage? Krimp op de opiniebladenmarkt.

Aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw telde Nederland negen opinieweekbladen. Nu zijn er daar nog drie van over. Vrij Nederland kondigde aan in het tweede kwartaal van 2016 over te zullen stappen op een maandelijkse frequentie waardoor Elsevier en De Groene Amsterdammer overblijven.

Lees hele artikel op Stand van de Nieuwsmedia.

Auteurs